zo 15 sep 2019  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. Lennart Heuvelman en ds. Véronique Lindenburg
Zondagsviering Grote Kerk Startzondag m.m.v. de Naarder cantorij o.l.v. Ike Wolters
Tekst(en): Deuteronomium 30:15-20 en Lucas 14:25-33


Het is de Startdienst van het nieuwe seizoen. Het thema is "Een goed verhaal". Dit sluit aan bij het project van de landelijke kerk, de PKN, om op de startzondag extra gasten uit te nodigen voor het bijwonen van de dienst. Dit heet dan "Kerkproeverij". Ds. Heuvelman preekt over Deuteronomium 30:15-20 en Lucas 14:25-33, ds. Lindenburg verzorgt andere elementen van de liturgie, de Naarder Cantorij o.l.v. Ike Wolters zingt voor en met ons.


Na afloop van de dienst wordt een nieuwe groepsfoto van de gemeente gemaakt.
Liturgie
Kerkdienst beluisteren


 

terug

Laatste nieuws

Blog

Zomergroet Zomergroet

lees meer »
 

Meet Ups - Barmhartigheid Meet Ups - Barmhartigheid

Bij aanvang van het nieuwe seizoen gaan we van start met de vervolgbijeenkomsten op de theatervoorstelling De Omzieners die december vorig jaar werd gespeeld door de acteurs van de Joseph Wresinski Cultuurstichting.
We organiseren met elkaar drie bijeenkomsten over Barmhartigheid en en zijn gestart op 8 september!

lees meer »
 
-------------- --------------

September

Amen - Het is zo
Het woord “amen” komt uit het Hebreeuws en staat al opgeschreven in de Thora en in de psalmen.  Het houdt verband met woorden als steunen, bevestigen, betrouwbaar zijn. Het staat al vroeg in de bijbel, al diverse keren in de Thora en bij de profeten Jesaja en Jeremia. Psalm 41:14 wordt besloten met: “Geprezen zij de Heer, de God van Israel, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen, amen.” In het Nieuwe Testament klinkt het amen als bevestiging van een uitspraak of lofprijzing: “Zó is het”. “Amen” wordt gezegd na een gebed waarin je je hart uitstort voor God, na een profetie, en het klinkt meestal als afsluiting van een preek. Huub Oosterhuis nam het vaak in zijn teksten op als “Zo moge het zijn”.
Want sommige dingen weet je en op andere hoop je. Wat is zeker en wat niet? Op de betrouwbaarheid van God kunnen we “amen” zeggen, op onze eigen beloftes niet? Een preek die met een vraag eindigt heeft eigenlijk geen “amen” nodig. Onze hartekreet naar God wordt erdoor bekrachtigd.
Het is zo, het mag zo zijn, dát het zo mag zijn… dat wij Gods betrouwbaarheid kennen en vieren en leven.
VL 

lees meer »