zo 19 mei 2019  om 10.00 uur
Voorganger: Dr. Jan Peter Schouten
Zondagsviering Grote Kerk

Deze zondag ligt nog geheel onder het beslag van het Paasfeest. Nieuw leven is begonnen in de opstanding van Christus.
We lezen een van de bekendste paasverhalen: dat van de Emmaüsgangers (Lucas 24: 13-35). De opgestane Heer wordt hier getekend als één die met mensen meegaat en hun blijvend de richting in het leven wijst. Hij is geen figuur uit het verleden, waar gelovigen zich desgewenst door kunnen laten inspireren. Maar hij maakt het hier en nu mogelijk om God te ontmoeten. Met begrippen uit dit Bijbelverhaal: zowel in het openen van de Schriften als in het breken van het brood wordt mensen de ogen geopend. Ooit is God zichtbaar geworden in de geschiedenis van zijn volk. Mensen hebben de opdracht verstaan om zich in heel het leven op
Hem te richten (Deuteronomium 6: 6-13). Na Pasen is het gezicht van God nader ingevuld: in Jezus zien wij hoe Hij bij ons wil zijn. En de Emmaüsgangers tonen ons hoe dan de mismoedigheid verdwijnt en de hoop opbloeit!

Liturgie


Kerkdienst beluisteren

terug

Laatste nieuws

Blog

19 mei 19 mei

lees meer »
 
28 mei Inspiratiemiddag Kerk en Cultuur 28 mei Inspiratiemiddag Kerk en Cultuur
lees meer »
 
-------------- --------------

Opstandi(n)g
Pasen is geweest. Het is ons weer overkomen: het bericht dat donker en dood niet het laatste woord hebben binnen het geloof in God de Vader en de Heer Jezus. Licht is in ons midden om nooit meer te verdwijnen, tot in eeuwigheid niet.
En nu zijn we onderweg naar Pinksteren. Om weer te weten dat de Geest van God bij ons is, dat wij in dit leven nooit alleen zijn. Zij (de Geest is taalkundig vrouwelijk) is er om ons aan te sporen vanuit het licht te leven en ervan uit te delen.
Dat we opstandig zijn tegen onrecht, ongerust over het gemis aan vrede op zo veel plaatsen. Dat we vriendelijk zijn en de vrede die er is delen. Dat wij tolerant en respectvol te zijn, juist voor wie en wat anders dan wijzelf lijkt. Vol van God’s liefde mogen wij zijn voor heel de bewoonde wereld.

 

lees meer »