zo 5 mei 2019  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. Véronique Lindenburg
Zondagsviering Grote Kerk
Tekst(en): Jeremia 36a, 37-41en Lucas 24:35-48

In Jeremia horen wij over de eeuwigdurende trouw van God. Met de Lucaslezing vervolgen wij de vertelling van vorige week. Jezus heeft zich niet alleen aan volgelingen onderweg naar Emmaüs laten kennen, hij stapt ook binnen bij de leerlingen in Jeruzalem. Hij is aanwezig. En hoe..?
Liturgie

Kerkdienstgemist

In de kerkdienst op 5 mei staan we stil bij ”Bevrijd”
Voor meer informatie klik hier
 

terug

Laatste nieuws

Blog

19 mei 19 mei

lees meer »
 
28 mei Inspiratiemiddag Kerk en Cultuur 28 mei Inspiratiemiddag Kerk en Cultuur
lees meer »
 
-------------- --------------

Opstandi(n)g
Pasen is geweest. Het is ons weer overkomen: het bericht dat donker en dood niet het laatste woord hebben binnen het geloof in God de Vader en de Heer Jezus. Licht is in ons midden om nooit meer te verdwijnen, tot in eeuwigheid niet.
En nu zijn we onderweg naar Pinksteren. Om weer te weten dat de Geest van God bij ons is, dat wij in dit leven nooit alleen zijn. Zij (de Geest is taalkundig vrouwelijk) is er om ons aan te sporen vanuit het licht te leven en ervan uit te delen.
Dat we opstandig zijn tegen onrecht, ongerust over het gemis aan vrede op zo veel plaatsen. Dat we vriendelijk zijn en de vrede die er is delen. Dat wij tolerant en respectvol te zijn, juist voor wie en wat anders dan wijzelf lijkt. Vol van God’s liefde mogen wij zijn voor heel de bewoonde wereld.

 

lees meer »