Holocaust herdenking Gooise Meren

Holocaust herdenking Gooise Meren

Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn ook Joodse inwoners van Bussum, Naarden, Muiden en Muiderberg door de Duitse bezetter opgepakt, weggevoerd en nooit meer teruggekomen. Het Holocaust Comité Gooise Meren wil de herinnering hieraan onder inwoners levend houden, met name onder jongeren.Programma van de bijeenkomst

  • Er waren diverse sprekers, onder wie Salo Muller, oud verzorger van Ajax en burgemeester Han ter Heegde
  • Bassist Hans Roelofsen en pianist Vaughan Schlepp zorgden voor de muziek
  • Na de vertoning van een korte film onthulde de burgemeester in de ontmoetingsruimte van het gemeentehuis een herdenkingsplaquette met kleinkinderen van nabestaanden
  • Daarna vond de opening plaats van een expositie 'Kinderen zoals Jullie. De lotgevallen van Joodse Kinderen uit Gooise Meren'

Expositie 'Kinderen zoals Jullie. De lotgevallen van Joodse Kinderen uit Gooise Meren'

De expositie 'Kinderen zoals Jullie. De lotgevallen van Joodse Kinderen uit Gooise Meren' is 3 weken lang te zien. Leerlingen van de groepen 7 en 8 van alle basisscholen in Gooise Meren zijn uitgenodigd om de expositie te bezoeken en deel te nemen aan een creatief en educatief programma. De expositie is voor alle inwoners te bezoeken tijdens kantooruren.

Ondersteuning

De Diakonie van de Protestantse Gemeente Naarden is mede-sponsor van de tentoonstelling vanuit het Van Geffen Sietsma Fonds en het dit jaar te starten programma 'Goed samen leven' dat zij met scholen in Gooise Meren wil ontwikkelen.

terug
 

Laatste nieuws

Blog


Dementie - Dag mama Dementie - Dag mama

Op 14 maart organiseert Alzheimer Nederland, afd. Gooi Dementie in Theater, in de Witte Kerk een opzienbarende avond met lezing en workshop.De avond is voor alle mantelzorgers die zorgen voor iemand met dementie of beginnende geheugenproblemen.

lees meer »
 

Holocaust herdenking Gooise Meren Holocaust herdenking Gooise Meren

Op woensdagavond 23 januari 2019 om 19.00 uur vond in de raadzaal van het gemeentehuis in Bussum de 1e Holocaust-herdenking van Gooise Meren plaats. De herdenking was een initiatief van het Holocaust Comité Gooise Meren. 

lees meer »
 
Blog februari Blog februari

Met het licht van Christus gingen wij het nieuwe jaar in. Tegelijkertijd ging het persoonlijk lijden en dat in de wereld door. Dat is de spanning van ons gelovig bestaan.
We stonden stil en hingen de vlag uit voor alle mensen die vallen onder de groep LHBTI (lesbisch, homo, bi, transgender, intersexueel). Wij zijn aangemeld bij  www.wijdekerk.nl,  een website waar men kerken kan vinden die positief staan tegenover álle mensen onder God’s zon.
Na bijna 100 dagen is er een einde gekomen aan het kerkasiel dat de Protestantse Gemeente Den Haag verleende aan een gezin in nood wegens dreigende uitzetting van vooral de kinderen. De stedelijke kerk met wijkkerkenraden, kerkrentmeesters en diaconie in samenwerking met wijklocatie Bethelkapel en het al vele jaren fantastische diaconaal centrum Stek. Onafgebroken waren er – dus dag en nacht en alle dagen van de week – kerkdiensten aan de gang. Met voorgangers en gemeenteleden uit Den Haag tot ver daarbuiten. De actie bereikte het wereldnieuws, de leiding van de Protestantse Kerk Nederland toonde haar betrokkenheid evenals de Raad van Kerken Nederland . Wij, vanuit Naarden, waren er nog niet maar dat zou niet lang meer geduurd hebben…   www.protestantsekerkdenhaag.nl/kerkasiel
Wij zijn kerk midden in de wereld. Soms staat de wereld nadrukkelijk op de stoep en vraagt om betrokkenheid, bezinning, gebed. Dat wij dan het licht van Christus willen vertegenwoordigen.
VL
 

lees meer »