donderdag 6 juli 2023

Geloof en schilderkunst

Datum: 
 donderdag 6 juli 2023
Tijdstip: 
 14.00 uur
Locatie: 
 Witte Kerk, Koningin Wilhelminalaan

U krijgt ter plekke een reproductie van het schilderij dat dan de volle aandacht krijgt: Sterrennacht (1889) van Vincent van Gogh (1853-1890). Van Goghs golvende lucht vol sterren is één van 's werelds meest beroemde kunstwerken
en hangt in het Museum of Modern Art in New York. Het schilderij Iaat een nachttafereel zien met gele sterren boven een kleine stad met heuvels. Het geeft een uitzicht op een dorp met kerktoren en links een vlammende cipres en rechts olijfbomen tegen de heuvels.

Vaak wordt het schilderij geassocieerd met de woorden van Vincent van Gogh:
"Waarom, vraag ik me af, zouden de stralende stippen in de lucht
niet net zo makkelijk te bereiken zijn als de zwarte stippen op de kaart van Frankrijk?
Net zoals we de trein naar Tarascon of Rouen nemen,
gebruiken we de dood om naar de sterren te reizen.
" Hij schreef dit in een brief aan zijn broer Theo die hij verzond vanuit Arles op 9 of 10 juli 1888.

Vincent schilderde het toen hij in een ziekenhuis in Saint-Rémy verbleef
voor een psychiatrische behandeling en zijn gedrag erg verward was.
Het schilderij geeft uitdrukking aan de sterke drang naar religie.
Zoals bekend was zijn vader predikant.
Het was het ook Vincent's aanvankelijke ambitie prediker te zijn.
De sterrennacht vormde de inspiratie voor het bekende lied 'Vincent' van de zanger Don McLean.
Dat begint met de woorden, Starry, starry night.

Van harte welkom! Meld u zich bij voorkeur van tevoren aan: pjckorver@gmail.com .
 

terug
 


Laatste nieuws

 

Tussen Kerst en Pasen Tussen Kerst en Pasen

                                                           

Inmiddels is het in onze kerkelijke gemeente een traditie. In de veertigdagentijd, een tijd van
soberheid en inkeer, richten we ons op het symbool van een kruis.
Het kruis is gemaakt van de stam van de kerstboom. Daardoor brengt het in de tijd op weg naar
Pasen, een zichtbare verbinding tot stand tussen Kerstmis en Pasen.Het kruis is aanvankelijk kaal,
ontdaan van takken. Op belangrijke momenten in de Stille Week ondergaat het kruis een
metaformose. Het schijnbaar dode hout komt in het Paaskruis tot bloei. We symboliseren zo dat het leven sterker is dan de dood. 

Foto: Teun Bijkerk

lees meer »
 
Nieuwe predikant Nieuwe predikant

                                                           

                                                                                                                     
In een verbintenisdienst op zondagmiddag 4 februari a.s. in de Grote Kerk of Sint Vituskerk in Naarden is ds. Evert-Jan van Katwijk zijn werk in de vestingstad gestart.
Hij is als fulltime predikant verbonden aan de Protestantse Gemeente te Naarden. 

Foto: Teun Bijkerk

lees meer »
 
Vespers: gebed voor vrede Vespers: gebed voor vrede

                                                                 

Kom en schaar je rond een brandende kaars, om vrede en recht.
Iedere zondagavond in de 40-dagen tijd om 19.30 uur, afwisselend.in het koor van de Grote Kerk in de Markstraat te Naarden en in de RK Sint Vitusparochie in de Turfpoortstraat te Naarden.  

Deze oecumenische activiteit is een initiatief van de Protestantse Gemeente Naarden en de RK Parochie van de Heilige Drie-eenheid. De eerste vesper is op zondag 18 februari a.s. in de Grote Kerk onder begeleiding van ds. Peter Korver. 
De  vespers zijn de opvolger van het zaterdagse stiltekwartier dat er sinds november jl. in de RK parochie was om te bidden voor slachtoffers van de oorlog in Gaza en Israel.