donderdag 6 juli 2023

Geloof en schilderkunst

Datum: 
 donderdag 6 juli 2023
Tijdstip: 
 14.00 uur
Locatie: 
 Witte Kerk, Koningin Wilhelminalaan

U krijgt ter plekke een reproductie van het schilderij dat dan de volle aandacht krijgt: Sterrennacht (1889) van Vincent van Gogh (1853-1890). Van Goghs golvende lucht vol sterren is één van 's werelds meest beroemde kunstwerken
en hangt in het Museum of Modern Art in New York. Het schilderij Iaat een nachttafereel zien met gele sterren boven een kleine stad met heuvels. Het geeft een uitzicht op een dorp met kerktoren en links een vlammende cipres en rechts olijfbomen tegen de heuvels.

Vaak wordt het schilderij geassocieerd met de woorden van Vincent van Gogh:
"Waarom, vraag ik me af, zouden de stralende stippen in de lucht
niet net zo makkelijk te bereiken zijn als de zwarte stippen op de kaart van Frankrijk?
Net zoals we de trein naar Tarascon of Rouen nemen,
gebruiken we de dood om naar de sterren te reizen.
" Hij schreef dit in een brief aan zijn broer Theo die hij verzond vanuit Arles op 9 of 10 juli 1888.

Vincent schilderde het toen hij in een ziekenhuis in Saint-Rémy verbleef
voor een psychiatrische behandeling en zijn gedrag erg verward was.
Het schilderij geeft uitdrukking aan de sterke drang naar religie.
Zoals bekend was zijn vader predikant.
Het was het ook Vincent's aanvankelijke ambitie prediker te zijn.
De sterrennacht vormde de inspiratie voor het bekende lied 'Vincent' van de zanger Don McLean.
Dat begint met de woorden, Starry, starry night.

Van harte welkom! Meld u zich bij voorkeur van tevoren aan: pjckorver@gmail.com .
 

terug
 


Laatste nieuws

 

Geliefdengedachtenis Geliefdengedachtenis

                                                                                                                         

Begin november worden in onze streken al sinds eeuwen op verschillende wijzen de overledenen
herdacht. Met licht in het donker, stilte, symboliek en/of muziek. Wij sluiten sinds enkele jaren bij
deze traditie aan met een muzikale gedachtenis van geliefden met bijzondere muziek rond liefdevol
gedenken en hoop.

Dit jaar ontvangen wij op zondag 29 oktober a.s. in de Grote Kerk tussen 16.00 – 17.15 uur het
kamerkoor Akkoord uit Hilversum dat sinds 2003 bestaat en op dit moment 25 leden heeft. Onder
leiding van dirigent Cees van der Poel zullen zij twee werken uitvoeren: het Requiem van Fauré en
Lux Aeterna van Lauridsen.
Solisten zijn sopraan Elske te Lindert en bariton Gulian van Nierop. Wybe Kooijmans bespeelt het
orgel. Begeleidend predikant is ds. Peter Korver.

Een zondagmiddag om te reserveren. Het is zeker ook de moeite waard om introducés uit te nodigen
om mee te komen naar de Grote Kerk. Dus: zegt het voort.

 
Byzantijns Mannenkoor in eredienst Grote Kerk Naarden Byzantijns Mannenkoor in eredienst Grote Kerk Naarden

                                         

Op zondag 1 oktober zingt het Hoorns Byzantijns Mannenkoor tijdens de eredienst een aantal liederen in de Grote Kerk van Naarden. Het koor staat sinds 1990 onder leiding van Grigori Sarolea, een ervaren dirigent die zeer ingevoerd is in de rites van de Byzantijnse koormuziek. In deze dienst met een oecumenisch tintje zal Ds. Peter Korver voorgaan. 

Het Hoorns Byzantijns Mannenkoor zingt Slavisch- Byzantijnse muziek. De Nederlandse mannenstemmen klinken als de liturgie in een eeuwenoud klooster. In de dienst neemt het koor u mee naar een beeld van de 'Eeuwige Liturgie'. De klanken vertolken de mystieke sfeer die in de kloosters in Oekraïne door de eeuwen heen hebben geklonken.

We hopen op een inspirerende dienst met eigen gemeenteleden en veel gasten van buiten, ook al omdat we door de berichten over de oorlog in Oekraïne meer betrokken zijn geraakt bij de oosterse orthodoxe kerk waardoor zowel Rusland als Oekraïne religieus en cultureel zijn gevormd.

 

 
Zinspiratie 2023-2024 Zinspiratie 2023-2024

                                                       

CCIV, voluit de Centrale Commissie Interkerkelijk Vormingswerk, heeft onder de titel 'Zinspiratie' een gevarieerd programma voor seizoen 2023-2024 samengesteld.
Zinspiratie in Naarden-Bussum (cciv.nl)

De lezingen hebben betrekking op theologie, religie, maatschappelijke betrokkenheid van kerken, sociale en ethische vraagstukken en filosofie. CCIV trekt voor de cursussen en lezingen docenten / sprekers aan die naam maakten op het onderwerp van hun presentatie.

De eerste lezing is op dinsdag 10 oktober a.s. door dr. Margot Brouwer: Spinoza's Multiversum, een verhaal over wetenschap, filosofie en zingeving.

 

lees meer ยป