ENERGIEKOSTEN ENERGIEKOSTEN

Wij vragen u om contact met ons op te nemen bij zorgen over energiekosten. Ook voor eventuele ondersteuning bij het aanvragen van de extra energietoeslag die de gemeente Gooise Meren in bepaalde situaties biedt, kunt u bij ons terecht.

Heeft u hulp nodig?
Schroom dan niet en richt u tot één van de u bekende diakenen of kerkenraadsleden.
Die zullen dit doorgeven aan de coördinator Piet Baarda.Aan de andere kant zijn er gemeenteleden die de 190 euro die de regering aan (bijna) elk huishouden in de maanden november en december via de energieleveranciers uitkeert niet echt nodig hebben. Van verschillende gemeenteleden hebben wij gehoord, dat zij met die bijdrage graag mensen in de buurt willen helpen. Dat initiatief steunen wij van harte.

Wij stellen onze aparte rekening “Ondersteuning personen” ter beschikking om voor dat doel (een deel van) die 190 euro te doneren.
Wilt u doneren? Dat kan op rekeningnummer NL25 RABO 0373 738374 t.n.v. Diaconie PG Naarden inzake Ondersteuning Personen onder vermelding van “Energie”.
 


Wij weten natuurlijk niet hoeveel mensen er uiteindelijk hulp nodig hebben, hoe groot die hulp moet zijn en ook niet hoeveel geld er uiteindelijk op deze manier gedoneerd gaat worden. Daarvan zullen wij in het Kerkjournaal verantwoording afleggen.

Omwille van de privacy zullen wij aan niemand informatie verstrekken over degenen die doneren en degenen die ontvangen.
 
terug
 

Laatste nieuws

 

Moed houden Moed houden


lees meer »
 
Huub Oosterhuis: lieddichter over muren heen Huub Oosterhuis: lieddichter over muren heenOp eerste Paasdag is op 89-jarige leeftijd de dichter en theoloog Huub Oosterhuis overleden. Hij had ’s middags nog via een livestream gekeken naar een uitvoering van zijn liederen door zijn dochter Trijntje in de Dominicuskerk in Amsterdam. In de vroege avond is hij ingeslapen.
Het overlijden van Huub Oosterhuis was groot nieuws. Het was de volgende dag het eerste item in het NOS-journaal en een documentaire over zijn leven werd diezelfde dag op maar liefst twee publieke zenders uitgezonden. Alle landelijke dagbladen publiceerden een paginagroot in memoriam. Ook buitenlandse media maakten er melding van.

Tekst: Peter Nissen op de website van de Raad van Kerken in Nederland

lees meer »
 
Pinksteren Pinksteren
Het is Pinksteren. Voor kerken is het een feestdag die ook wel wordt gezien als de verjaardag van de christelijke kerk wereldwijd. Pinksteren staat voor geestkracht, voor kracht uit de hemel.

In de viering op zondag 28 mei a.s. in de Grote Kerk te Naarden lichtte ds. Marnix van der Sijs toe wat er met Pinksteren gebeurt en wat ons kan overkomen. Hij gaf ons mee dat er onverwacht levendmakende krachten tevoorschijn kunnen komen die heel je bestaan kunnen veranderen.

 

lees meer »