ENERGIEKOSTEN ENERGIEKOSTEN

Wij vragen u om contact met ons op te nemen bij zorgen over energiekosten. Ook voor eventuele ondersteuning bij het aanvragen van de extra energietoeslag die de gemeente Gooise Meren in bepaalde situaties biedt, kunt u bij ons terecht.

Heeft u hulp nodig?
Schroom dan niet en richt u tot één van de u bekende diakenen of kerkenraadsleden.
Die zullen dit doorgeven aan de coördinator Piet Baarda.Aan de andere kant zijn er gemeenteleden die de 190 euro die de regering aan (bijna) elk huishouden in de maanden november en december via de energieleveranciers uitkeert niet echt nodig hebben. Van verschillende gemeenteleden hebben wij gehoord, dat zij met die bijdrage graag mensen in de buurt willen helpen. Dat initiatief steunen wij van harte.

Wij stellen onze aparte rekening “Ondersteuning personen” ter beschikking om voor dat doel (een deel van) die 190 euro te doneren.
Wilt u doneren? Dat kan op rekeningnummer NL25 RABO 0373 738374 t.n.v. Diaconie PG Naarden inzake Ondersteuning Personen onder vermelding van “Energie”.
 


Wij weten natuurlijk niet hoeveel mensen er uiteindelijk hulp nodig hebben, hoe groot die hulp moet zijn en ook niet hoeveel geld er uiteindelijk op deze manier gedoneerd gaat worden. Daarvan zullen wij in het Kerkjournaal verantwoording afleggen.

Omwille van de privacy zullen wij aan niemand informatie verstrekken over degenen die doneren en degenen die ontvangen.
 
terug
 

Laatste nieuws

 

Tussen Kerst en Pasen Tussen Kerst en Pasen

                                                           

Inmiddels is het in onze kerkelijke gemeente een traditie. In de veertigdagentijd, een tijd van
soberheid en inkeer, richten we ons op het symbool van een kruis.
Het kruis is gemaakt van de stam van de kerstboom. Daardoor brengt het in de tijd op weg naar
Pasen, een zichtbare verbinding tot stand tussen Kerstmis en Pasen.Het kruis is aanvankelijk kaal,
ontdaan van takken. Op belangrijke momenten in de Stille Week ondergaat het kruis een
metaformose. Het schijnbaar dode hout komt in het Paaskruis tot bloei. We symboliseren zo dat het leven sterker is dan de dood. 

Foto: Teun Bijkerk

lees meer »
 
Nieuwe predikant Nieuwe predikant

                                                           

                                                                                                                     
In een verbintenisdienst op zondagmiddag 4 februari a.s. in de Grote Kerk of Sint Vituskerk in Naarden is ds. Evert-Jan van Katwijk zijn werk in de vestingstad gestart.
Hij is als fulltime predikant verbonden aan de Protestantse Gemeente te Naarden. 

Foto: Teun Bijkerk

lees meer »
 
Vespers: gebed voor vrede Vespers: gebed voor vrede

                                                                 

Kom en schaar je rond een brandende kaars, om vrede en recht.
Iedere zondagavond in de 40-dagen tijd om 19.30 uur, afwisselend.in het koor van de Grote Kerk in de Markstraat te Naarden en in de RK Sint Vitusparochie in de Turfpoortstraat te Naarden.  

Deze oecumenische activiteit is een initiatief van de Protestantse Gemeente Naarden en de RK Parochie van de Heilige Drie-eenheid. De eerste vesper is op zondag 18 februari a.s. in de Grote Kerk onder begeleiding van ds. Peter Korver. 
De  vespers zijn de opvolger van het zaterdagse stiltekwartier dat er sinds november jl. in de RK parochie was om te bidden voor slachtoffers van de oorlog in Gaza en Israel.