woensdag 10 januari 2024

Dichter bij dichters

Datum: 
 woensdag 10 januari 2024
Tijdstip: 
 20.00 uur
Locatie: 
 Witte Kerk, Koningin Wilhelminalaan

In januari zijn er weer vier avonden waarop u kunt genieten van poëzie.
Velen hebben in de afgelopen jaren iets van dit aanbod meegemaakt.
Maar wij hopen dat er nog meer mensen zijn die hierdoor aangesproken worden.
Aarzelt u nog? Kom dan toch gewoon een keer kijken!
De avonden worden gehouden op woensdag, in de Witte Kerk.
We beginnen om acht uur en het programma loopt tot tien uur.
Daarna is er nog gelegenheid voor wie daar zin in heeft om na te praten onder het genot van een glaasje wijn (of fris).
Het gaat om de volgende avonden:
Woensdag 10 januari
Woensdag 17 januari
Woensdag 24 januari
Woensdag 31 januari

Op iedere avond staat het werk van één dichter centraal.

We beginnen dit jaar met Guido Gezelle.
Is uw eerste associatie bij die naam: oud, of ontoegankelijk? Dat valt erg mee.
Opmerkelijk fris en zelfs modern zijn de verzen waarin Gezelle natuurverschijnselen beschrijft, zoals de vlucht van de zwaluwen of het drijvende boomblaadje op het water.

De tweede avond is gewijd aan een heel andere dichter, E. du Perron, uit de jaren voor de oorlog.
Hij was een dichter die 'vent' wilde zijn, tegen de zoetsappigheid en de burgerlijkheid van zijn tijd in.
Heel persoonlijk en authentiek klinkt zijn protest.

Dan twee eigentijdse dichters. In de eerste plaats Anna Enquist, misschien eerder bekend als romanschrijfster, maar de poëzie was haar eerste liefde.
Hebt u achter het Naardense stadhuis dat mooie gedicht op de gevelmuur wel eens gezien?
Dan hebt u al een idee.

En dan tot slot een jongere dichteres, Ellen Deckwitz.
Poëzie is haar vak: zij geeft cursussen en schrijft boeken over het genieten van gedichten.
En ook haar eigen poëzie is zeer te genieten, bijvoorbeeld als zij de Indische wortels van haar familiegeschiedenis beschrijft.

U bent dus van harte welkom. Wilt u zich wel even aanmelden, in verband met de organisatie?
Jan Peter en Marty Schouten tel. 035-6948871 e-mail: schoutenjanpeter@gmail.com
 

terug
 


Laatste nieuws

 

Tussen Kerst en Pasen Tussen Kerst en Pasen

                                                           

Inmiddels is het in onze kerkelijke gemeente een traditie. In de veertigdagentijd, een tijd van
soberheid en inkeer, richten we ons op het symbool van een kruis.
Het kruis is gemaakt van de stam van de kerstboom. Daardoor brengt het in de tijd op weg naar
Pasen, een zichtbare verbinding tot stand tussen Kerstmis en Pasen.Het kruis is aanvankelijk kaal,
ontdaan van takken. Op belangrijke momenten in de Stille Week ondergaat het kruis een
metaformose. Het schijnbaar dode hout komt in het Paaskruis tot bloei. We symboliseren zo dat het leven sterker is dan de dood. 

Foto: Teun Bijkerk

lees meer »
 
Nieuwe predikant Nieuwe predikant

                                                           

                                                                                                                     
In een verbintenisdienst op zondagmiddag 4 februari a.s. in de Grote Kerk of Sint Vituskerk in Naarden is ds. Evert-Jan van Katwijk zijn werk in de vestingstad gestart.
Hij is als fulltime predikant verbonden aan de Protestantse Gemeente te Naarden. 

Foto: Teun Bijkerk

lees meer »
 
Vespers: gebed voor vrede Vespers: gebed voor vrede

                                                                 

Kom en schaar je rond een brandende kaars, om vrede en recht.
Iedere zondagavond in de 40-dagen tijd om 19.30 uur, afwisselend.in het koor van de Grote Kerk in de Markstraat te Naarden en in de RK Sint Vitusparochie in de Turfpoortstraat te Naarden.  

Deze oecumenische activiteit is een initiatief van de Protestantse Gemeente Naarden en de RK Parochie van de Heilige Drie-eenheid. De eerste vesper is op zondag 18 februari a.s. in de Grote Kerk onder begeleiding van ds. Peter Korver. 
De  vespers zijn de opvolger van het zaterdagse stiltekwartier dat er sinds november jl. in de RK parochie was om te bidden voor slachtoffers van de oorlog in Gaza en Israel.