Beroepingstraject Beroepingstraject
  
                                                                         
Unaniem advies van beroepingscommissie

Sinds februari 2023 is een breed samengestelde beroepingscommissie voor ons aan de slag om een voordracht te doen voor een nieuwe predikant (m/v). 

De voorzitter van de beroepingscommissie, Piet Baarda, meldde de kerkenraad op 21 juli jl. verheugd dat de commissie een predikant kan voordragen voor een beroep naar onze gemeente.

In een bijzondere kerkenraadsvergadering op 25 juli jl. heeft de vrijwel voltallige beroepingscommissie toegelicht hoe zij tot een unanieme voordracht is gekomen op basis van de aangereikte vacaturetekst.
Dankbaar voor het verloop van het beroepingsproces, in het bijzonder voor de unanimiteit, heeft de kerkenraad die avond besloten het advies te volgen en de noodzakelijke vervolgstappen te zetten om de voorgedragen kandidaat te kunnen beroepen.

Gemeenteberaad op dinsdagavond 5 september 2023, 20.00 uur, Witte Kerk
Een zeer belangrijke vervolgstap was het beleggen van een gemeenteberaad. Vooraf had de kerkenraad al bepaald een dergelijk beraad niet in de zomervakantieperiode te willen plannen. Om gemeenteleden wel zo snel mogelijk deelgenoot te maken van de ontwikkelingen, vond het beraad plaats op een van de eerste mogelijkheden na het zomerreces,  t.w. dinsdagavond 5 september 2023.

Tijdens het druk bezochte beraad vertelden beroepingscommisie en kerkenraad hoe zij bij de selectie te werk zijn gegaan zodat gemeenteleden en vrienden van de Protestantse Gemeente zich een mening konden vormen over de mate van zorgvuldigheid waarmee het beroepingsproces is verlopen. 

Het gemeenteberaad is zodanig positief verlopen dat de kerkenraad aan het einde van de avond aan de voorgedragen kandidaat, ds. Evert-Jan van Katwijk, predikant te Nederhorst den Berg, een beroepsbrief heeft aangereikt. Inmiddels heeft ds. Van Katwijk met 'van harte, ja' geantwoord.

Momenteel worden voorbereidingen getroffen voor een intrededienst in de Grote Kerk te Naarden op zondagmiddag 4 februari 2024. 
 
terug
 

Laatste nieuws

 

Tussen Kerst en Pasen Tussen Kerst en Pasen

                                                           

Inmiddels is het in onze kerkelijke gemeente een traditie. In de veertigdagentijd, een tijd van
soberheid en inkeer, richten we ons op het symbool van een kruis.
Het kruis is gemaakt van de stam van de kerstboom. Daardoor brengt het in de tijd op weg naar
Pasen, een zichtbare verbinding tot stand tussen Kerstmis en Pasen.Het kruis is aanvankelijk kaal,
ontdaan van takken. Op belangrijke momenten in de Stille Week ondergaat het kruis een
metaformose. Het schijnbaar dode hout komt in het Paaskruis tot bloei. We symboliseren zo dat het leven sterker is dan de dood. 

Foto: Teun Bijkerk

lees meer »
 
Nieuwe predikant Nieuwe predikant

                                                           

                                                                                                                     
In een verbintenisdienst op zondagmiddag 4 februari a.s. in de Grote Kerk of Sint Vituskerk in Naarden is ds. Evert-Jan van Katwijk zijn werk in de vestingstad gestart.
Hij is als fulltime predikant verbonden aan de Protestantse Gemeente te Naarden. 

Foto: Teun Bijkerk

lees meer »
 
Vespers: gebed voor vrede Vespers: gebed voor vrede

                                                                 

Kom en schaar je rond een brandende kaars, om vrede en recht.
Iedere zondagavond in de 40-dagen tijd om 19.30 uur, afwisselend.in het koor van de Grote Kerk in de Markstraat te Naarden en in de RK Sint Vitusparochie in de Turfpoortstraat te Naarden.  

Deze oecumenische activiteit is een initiatief van de Protestantse Gemeente Naarden en de RK Parochie van de Heilige Drie-eenheid. De eerste vesper is op zondag 18 februari a.s. in de Grote Kerk onder begeleiding van ds. Peter Korver. 
De  vespers zijn de opvolger van het zaterdagse stiltekwartier dat er sinds november jl. in de RK parochie was om te bidden voor slachtoffers van de oorlog in Gaza en Israel.