Babel Babel
En zoals dat gaat met kunst; er komen associaties boven en er worden vragen opgeroepen.
Want de Toren van Babel, dat was toch een voorbeeld van mislukte communicatie?
Dat ging toch om mensen die als God wilden zijn en op wilden klimmen naar de hemel? Ze kwamen een heel eind, dachten ze zelf. Maar God verwarde hun taal. De bouwers verstonden elkaar niet meer en raakten verspreid over de aarde.

Heaven is so close – de hemel is zo dichtbij. Maar de hemel is niet te beklimmen, anders zou het de hemel niet zijn
En nu sta ik voor een toren van 2500 mobieltjes in het koor van de kerk.
Deze toren heeft wel iets van de Toren van Babel van Cildo Meireles, die ik in het Tate Modern in Londen zag. De toren daar (veel hoger) is opgebouwd uit honderden analoge radio’s.Komen we elkaar nader met al die mobieltjes in de toren van Haakman? 
Komt er een dialoog op gang?
Of kakelt iedereen door elkaar heen?
Kijken we naar een digitale illusie?
Wat zou Haakman ons met zijn toren willen zeggen? Ik zal het hem niet vragen.
Een kunstwerk behoort voor zichzelf te spreken en mijn interpretatie is de mijne en de uwe die is van u.
Ik heb een mobiel en zou niet meer zonder willen, maar ik ben er niet mee getrouwd zoals jongeren er zich mee verhouden.
Die toren van mobieltjes is voor mij een berg communicatiemiddelen en tegelijk is het een opeenstapeling van illusies en spraakverwarring.

De toren van Babel heeft bijbels gezien geen positieve betekenis.
De Zuid-Afrikaanse onderwijzer en dichter S.V. Petersen wist met zijn gemengde afkomst wat rassenscheiding, en de daarmee gepaard gaande taal, uitricht. 
In het onderstaande gedicht trekt hij de apartheid waar hij in zijn land mee te maken had in een mondiaal perspectief, in verschillende talen:

‘Die toring babel’
            Vater unser (net vir blankes)
            Pater noster (whites only)
            Notre Père (kauf nicht bei Juden)
            Our Father Deuren sluiten S.V.P.
            Nie net hier dig by ons naby nie:
            In vreemde lande ver is my vertel
            dat die Katoliese ram
            nie meer by die Evangeliese bok mag wei nie...
                                                                                   (Uit: Die kinders van Kain, 1960.)

Bevelen die buitensluiten, taal die scheiding maakt, het staat haaks op de taal van Pinksteren. Door de werking van de Geest verstaan mensen elkaar en zien elkaar met en in al hun verschillen.
In Naarden kijkt vanaf het tongeweld de Geest in de vorm van een duif op de moderne kunstwerken neer. Ik meende een knipoog te zien.

Marnix van der Sijs

De toegang tot de Grote Kerk in Naarden is vrij. Voor de tentoonstelling betaalt u 4 Euro.
Openingstijden: woensdag en zondag 13.00 – 17.00 uur. Donderdag tot en met zaterdag 11.00 – 17.00 uur. 
terug
 

Laatste nieuws

 

Hulp in Israel en Gaza Hulp in Israel en Gaza

                                                          

Na de recente gebeurtenissen in Israël en Gaza is het leed onder zowel Joden als Palestijnen onbeschrijflijk. Kerk in Actie is een noodhulpactie gestart. Wat houdt deze hulp precies in en hoe komt deze op de juiste plek terecht? 

Al vele jaren werkt Kerk in Actie samen met partnerorganisaties in Israël en Palestina. Na de recente gebeurtenissen houden medewerkers van deze organisaties ons op de hoogte van de impact van de verschrikkelijke gebeurtenissen. Kerk in Actie heeft besloten extra geld beschikbaar te stellen voor noodhulp in Gaza en Israël. Dat gebeurt via de bestaande partners, zowel aan Palestijnse als Israëlische zijde.

Hulp in Gaza
Kerk in Actie is lid van ACT Alliance, het wereldwijde netwerk van kerken voor het bieden van noodhulp. Als er ergens ter wereld een ramp gebeurt, brengt de lidkerk of organisatie ter plaatse de nood in kaart en biedt noodhulp met financiële steun van de overige lidkerken. Dat gebeurt nu ook in Gaza. Vanuit de kerken die er zijn in het gebied wordt hulp verleend aan mensen die binnen de kerkmuren komen schuilen. 

In Gaza is dringend behoefte aan voedsel, water, medische benodigdheden en psychosociale hulp. Via het internationale netwerk en samen met plaatselijke kerken van Palestijnse christenen biedt Kerk in Actie waar mogelijk hulp aan slachtoffers van het huidige geweld, ongeacht hun geloof of afkomst. 


Deze hulp biedt Kerk in Actie in Israël en Gaza | Kerk in Actie (protestantsekerk.nl)

 
Leerhuis Groene Theologie Leerhuis Groene Theologie

                                               

Eeuwenlang heeft de mens ongebreideld gebruik gemaakt van de natuur. Het westerse christendom rechtvaardigde dit met de opvatting dat de mens centraal staat in de schepping en heerser is over de natuur.
Het mensgerichte wereldbeeld is zo vanzelfsprekend dat we er zelden bij stilstaan.
 'Groene Theologie"is een boek van Trees van Montfoort en verwoordt een andere kijk op natuur. Vanuit de Bijbel en de christelijke traditie benadrukt de auteur dat niet de mens centraat staat, maar Gods liefde voor heel de schepping.

In een serie van vier bijeenkomsten, onder begeleiding van ds. Marnix van der Sijs,  houden we ons bezig met het thema van dit boek. Lezing van het boek is uiteraard een mooie basis voor dit leerhuis, maar de bijeenkomsten zijn zo opgezet dat het ook zonder kan. Het boek is wel de voornaamste informatiebron, als zullen we ook een uitstapje maken maar de pauselijke encycliek 'Laudato Si', een inspirerend document over dit thema. Het zullen interactieve bijeenkomsten zijn.

Woensdagavond 13 december 2023. Om 19.30 uur in de predikantenkamer, Sint Annastraat 5, 1411 PE Naarden.

Meld je HIER aan. 

 
Een kwartier stilte voor vrede Een kwartier stilte voor vrede

                                                                 

Een kwartier om stil te staan bij het leed in Palestina en Israel en te bidden voor VREDE in de wereld. 
Elke zaterdag in 2023 om 11.00 uur in de Sint Vituskerk, Turfpoortstraat 3, 1411 ED, Naarden-Vesting op initiatief van de Protestantse Gemeente Naarden en de RK Parochie van de Heilige Drie-eenheid. 
Kom en schaar je rond een brandende kaars, om vrede en recht.