Oorlog in Oekraine Oorlog in Oekraine
De Protestantse Kerk en Kerk in Actie sluiten zich aan bij de oproep van de Wereldraad van Kerken om elk gebruik van gewapend geweld in Oekraine te stoppen. Laten wij stil staan bij de mensen die nu zo zwaar lijden in deze situatie.

Heer ontferm U over hen in dit verschrikkelijke oorlogsgeweld.

Wij bidden voor de inwoners van Oekraine en iedereen die getroffen is door het vreselijke geweld. In verbijstering zien wij de afschuwelijke beelden. 

Heer ontferm U over dit land en haar inwoners, laat geweld en wapengekletter stoppen, de wapens zwijgen.

Wij bidden voor de Oekraiense gemeenschap in ons land; zij hebben grote zorgen om familieleden en geliefden. Wees hen nabij nu alles zo onzeker is, geef hen moed om vol te houden.

Heer, geef dat vijandsbeelden niet onnodig uitvergroot worden, maak dat Uw visioen van verzoening en vrede ons hoe dan ook blijft dragen. Geef dat die stemmen die weg willen blijven bij angst en strijd gehoord worden, geef wijsheid aan alle betrokken leiders. Dat wapens geen recht van spreken krijgen, dat vrede gezocht en gevonden wordt. Toon ons de weg van omzien naar elkaar, van mildheid, vertrouwen en zachtheid.

Heer ontferm U over deze wereld, waarin de onderlinge liefde vaak zo ver te zoeken is, geef ons uitzicht op Uw hoopvolle toekomst. Amen. 
terug
 

Laatste nieuws

 


Vacature Vacature

'Het wemelt hier van neuriënde mensen ....', zo start het muurgedicht 'Na de Mattheuspassie' van Willem Jan Otten naast de Grote Kerk of Sint Vituskerk in Naarden Vesting. Wij noemen ons graag een kerkelijke gemeente waar muziek in zit. Spreekt u dat aan, weet dan dat er een predikantsvacature (1.0 fte) is. Wij nodigen zowel belangstellende fulltime- als parttime-predikanten (minimaal 0,5 fte) uit hierop te reageren. 

lees meer »
 
Paaskruis in bloei Paaskruis in bloei


Inmiddels is het een traditie. In de veertigdagentijd, onderweg naar Pasen, richten we ons op het symbool van een Paaskruis. Tijd van soberheid en inkeer. Het kruis is gemaakt van de stam van de kerstboom van het laatste kerstfeest. Daardoor brengt het een zichtbare verbinding tot stand tussen Kerstmis en Pasen. Het kruis staat al in de kerk vanaf de start van de veertigdagentijd. Aanvankelijk kaal, dus ontdaan van alle takken. In de Stille Week symboliseren we dat het leven sterker is dan de dood. Het schijnbaar dode hout van het Paaskruis komt tot bloei. Op belangrijke momenten in de Stille Week ondergaat het kruis een metamorfose. Er wordt gebruik gemaakt van materialen uit de natuur en van voorwerpen die het liturgisch eigene van Palmpasen, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Pasen tonen.  
 

lees meer »
 
Ontroering bij verhaal van Noleta Pilatus Ontroering bij verhaal van Noleta Pilatus

lees meer »