Beroepingstraject Beroepingstraject
  
                                                                         
Unaniem advies van beroepingscommissie

Sinds februari 2023 is een breed samengestelde beroepingscommissie voor ons aan de slag om een voordracht te doen voor een nieuwe predikant (m/v). 

De voorzitter van de beroepingscommissie, Piet Baarda, meldde de kerkenraad op 21 juli jl. verheugd dat de commissie een predikant kan voordragen voor een beroep naar onze gemeente.

In een bijzondere kerkenraadsvergadering op 25 juli jl. heeft de vrijwel voltallige beroepingscommissie toegelicht hoe zij tot een unanieme voordracht is gekomen op basis van de aangereikte vacaturetekst.
Dankbaar voor het verloop van het beroepingsproces, in het bijzonder voor de unanimiteit, heeft de kerkenraad die avond besloten het advies te volgen en de noodzakelijke vervolgstappen te zetten om de voorgedragen kandidaat te kunnen beroepen.

Gemeenteberaad op dinsdagavond 5 september 2023, 20.00 uur, Witte Kerk
Een zeer belangrijke vervolgstap was het beleggen van een gemeenteberaad. Vooraf had de kerkenraad al bepaald een dergelijk beraad niet in de zomervakantieperiode te willen plannen. Om gemeenteleden wel zo snel mogelijk deelgenoot te maken van de ontwikkelingen, vond het beraad plaats op een van de eerste mogelijkheden na het zomerreces,  t.w. dinsdagavond 5 september 2023.

Tijdens het druk bezochte beraad vertelden beroepingscommisie en kerkenraad hoe zij bij de selectie te werk zijn gegaan zodat gemeenteleden en vrienden van de Protestantse Gemeente zich een mening konden vormen over de mate van zorgvuldigheid waarmee het beroepingsproces is verlopen. 

Het gemeenteberaad is zodanig positief verlopen dat de kerkenraad aan het einde van de avond aan de voorgedragen kandidaat, ds. Evert-Jan van Katwijk, predikant te Nederhorst den Berg, een beroepsbrief heeft aangereikt. Inmiddels heeft ds. Van Katwijk met 'van harte, ja' geantwoord.

Momenteel worden voorbereidingen getroffen voor een intrededienst in de Grote Kerk te Naarden op zondagmiddag 4 februari 2024. 
 
terug
 

Laatste nieuws

 

Nieuwe predikant Nieuwe predikant

                                                                                                                                           
In een verbintenisdienst op zondagmiddag 4 februari j.l. in de Grote Kerk of Sint Vituskerk in Naarden is ds. Evert-Jan van Katwijk zijn werk in de vestingstad gestart.
Hij is als fulltime predikant verbonden aan de Protestantse Gemeente te Naarden. 

Foto: Teun Bijkerk

lees meer »
 
Noodhulp in Israel en Gaza Noodhulp in Israel en Gaza

                                                                                        


Kinderen in Gaza en Israël overkomt wat geen enkel kind zou mogen meemaken. Daarom komt Kerk in Actie voor hen in actie en biedt hulp voor nu en voor de toekomst, zoals medische zorg, voedsel, kleding, traumahulp en vredesopbouw. Help mee!

Kinderen die gewond zijn, die huilen om het verlies van hun ouders, die je getraumatiseerd en met een lege blik aankijken… Na al die vreselijke maanden wil je van dit soort beelden uit Gaza en Israël soms het liefst wegkijken. En toch mogen we dát juist niet doen. Hoe je ook denkt over wat er daar gebeurt: kinderen mogen nooit het slachtoffer zijn. 

 

                                                        
 

lees meer »
 
Schepping, het groene leven Schepping, het groene leven

                                                                                  

In Naarden nemen wij de vrijheid om in de zomermaanden een verbindende thematiek te behandelen. Dit jaar zullen de zondagen gewijd zijn aan het groene leven, de Schepping.
De verhalen van schepping en herschepping staan op het rooster, natuurlijk Genesis 1, 2 en 3, maar ook de Profeten en Evangelisten.
Ons rentmeesterschap van de schepping wordt in deze (post)moderne tijd meer dan ooit bevraagd. Wat eeuwenlang een vanzelfsprekend gebruik/misbruik was van natuur en milieu dreigt meer en meer onze zelfgegraven valkuil te worden. Is er juist daarom vanuit geloof, hoop en liefde niet veel over te zeggen? We gaan het zien en horen in de komende tijd.

Meer informatie over thema en voorbereidingen op de zondagse diensten bij ds. Evert-Jan van Katwijk.


Foto: Paradise, Kim Boske