Babel Babel
En zoals dat gaat met kunst; er komen associaties boven en er worden vragen opgeroepen.
Want de Toren van Babel, dat was toch een voorbeeld van mislukte communicatie?
Dat ging toch om mensen die als God wilden zijn en op wilden klimmen naar de hemel? Ze kwamen een heel eind, dachten ze zelf. Maar God verwarde hun taal. De bouwers verstonden elkaar niet meer en raakten verspreid over de aarde.

Heaven is so close – de hemel is zo dichtbij. Maar de hemel is niet te beklimmen, anders zou het de hemel niet zijn
En nu sta ik voor een toren van 2500 mobieltjes in het koor van de kerk.
Deze toren heeft wel iets van de Toren van Babel van Cildo Meireles, die ik in het Tate Modern in Londen zag. De toren daar (veel hoger) is opgebouwd uit honderden analoge radio’s.Komen we elkaar nader met al die mobieltjes in de toren van Haakman? 
Komt er een dialoog op gang?
Of kakelt iedereen door elkaar heen?
Kijken we naar een digitale illusie?
Wat zou Haakman ons met zijn toren willen zeggen? Ik zal het hem niet vragen.
Een kunstwerk behoort voor zichzelf te spreken en mijn interpretatie is de mijne en de uwe die is van u.
Ik heb een mobiel en zou niet meer zonder willen, maar ik ben er niet mee getrouwd zoals jongeren er zich mee verhouden.
Die toren van mobieltjes is voor mij een berg communicatiemiddelen en tegelijk is het een opeenstapeling van illusies en spraakverwarring.

De toren van Babel heeft bijbels gezien geen positieve betekenis.
De Zuid-Afrikaanse onderwijzer en dichter S.V. Petersen wist met zijn gemengde afkomst wat rassenscheiding, en de daarmee gepaard gaande taal, uitricht. 
In het onderstaande gedicht trekt hij de apartheid waar hij in zijn land mee te maken had in een mondiaal perspectief, in verschillende talen:

‘Die toring babel’
            Vater unser (net vir blankes)
            Pater noster (whites only)
            Notre Père (kauf nicht bei Juden)
            Our Father Deuren sluiten S.V.P.
            Nie net hier dig by ons naby nie:
            In vreemde lande ver is my vertel
            dat die Katoliese ram
            nie meer by die Evangeliese bok mag wei nie...
                                                                                   (Uit: Die kinders van Kain, 1960.)

Bevelen die buitensluiten, taal die scheiding maakt, het staat haaks op de taal van Pinksteren. Door de werking van de Geest verstaan mensen elkaar en zien elkaar met en in al hun verschillen.
In Naarden kijkt vanaf het tongeweld de Geest in de vorm van een duif op de moderne kunstwerken neer. Ik meende een knipoog te zien.

Marnix van der Sijs

De toegang tot de Grote Kerk in Naarden is vrij. Voor de tentoonstelling betaalt u 4 Euro.
Openingstijden: woensdag en zondag 13.00 – 17.00 uur. Donderdag tot en met zaterdag 11.00 – 17.00 uur. 
terug
 

Laatste nieuws

 

Tussen Kerst en Pasen Tussen Kerst en Pasen

                                                           

Inmiddels is het in onze kerkelijke gemeente een traditie. In de veertigdagentijd, een tijd van
soberheid en inkeer, richten we ons op het symbool van een kruis.
Het kruis is gemaakt van de stam van de kerstboom. Daardoor brengt het in de tijd op weg naar
Pasen, een zichtbare verbinding tot stand tussen Kerstmis en Pasen.Het kruis is aanvankelijk kaal,
ontdaan van takken. Op belangrijke momenten in de Stille Week ondergaat het kruis een
metaformose. Het schijnbaar dode hout komt in het Paaskruis tot bloei. We symboliseren zo dat het leven sterker is dan de dood. 

Foto: Teun Bijkerk

lees meer »
 
Nieuwe predikant Nieuwe predikant

                                                           

                                                                                                                     
In een verbintenisdienst op zondagmiddag 4 februari a.s. in de Grote Kerk of Sint Vituskerk in Naarden is ds. Evert-Jan van Katwijk zijn werk in de vestingstad gestart.
Hij is als fulltime predikant verbonden aan de Protestantse Gemeente te Naarden. 

Foto: Teun Bijkerk

lees meer »
 
Vespers: gebed voor vrede Vespers: gebed voor vrede

                                                                 

Kom en schaar je rond een brandende kaars, om vrede en recht.
Iedere zondagavond in de 40-dagen tijd om 19.30 uur, afwisselend.in het koor van de Grote Kerk in de Markstraat te Naarden en in de RK Sint Vitusparochie in de Turfpoortstraat te Naarden.  

Deze oecumenische activiteit is een initiatief van de Protestantse Gemeente Naarden en de RK Parochie van de Heilige Drie-eenheid. De eerste vesper is op zondag 18 februari a.s. in de Grote Kerk onder begeleiding van ds. Peter Korver. 
De  vespers zijn de opvolger van het zaterdagse stiltekwartier dat er sinds november jl. in de RK parochie was om te bidden voor slachtoffers van de oorlog in Gaza en Israel.