Babel Babel
En zoals dat gaat met kunst; er komen associaties boven en er worden vragen opgeroepen.
Want de Toren van Babel, dat was toch een voorbeeld van mislukte communicatie?
Dat ging toch om mensen die als God wilden zijn en op wilden klimmen naar de hemel? Ze kwamen een heel eind, dachten ze zelf. Maar God verwarde hun taal. De bouwers verstonden elkaar niet meer en raakten verspreid over de aarde.

Heaven is so close – de hemel is zo dichtbij. Maar de hemel is niet te beklimmen, anders zou het de hemel niet zijn
En nu sta ik voor een toren van 2500 mobieltjes in het koor van de kerk.
Deze toren heeft wel iets van de Toren van Babel van Cildo Meireles, die ik in het Tate Modern in Londen zag. De toren daar (veel hoger) is opgebouwd uit honderden analoge radio’s.Komen we elkaar nader met al die mobieltjes in de toren van Haakman? 
Komt er een dialoog op gang?
Of kakelt iedereen door elkaar heen?
Kijken we naar een digitale illusie?
Wat zou Haakman ons met zijn toren willen zeggen? Ik zal het hem niet vragen.
Een kunstwerk behoort voor zichzelf te spreken en mijn interpretatie is de mijne en de uwe die is van u.
Ik heb een mobiel en zou niet meer zonder willen, maar ik ben er niet mee getrouwd zoals jongeren er zich mee verhouden.
Die toren van mobieltjes is voor mij een berg communicatiemiddelen en tegelijk is het een opeenstapeling van illusies en spraakverwarring.

De toren van Babel heeft bijbels gezien geen positieve betekenis.
De Zuid-Afrikaanse onderwijzer en dichter S.V. Petersen wist met zijn gemengde afkomst wat rassenscheiding, en de daarmee gepaard gaande taal, uitricht. 
In het onderstaande gedicht trekt hij de apartheid waar hij in zijn land mee te maken had in een mondiaal perspectief, in verschillende talen:

‘Die toring babel’
            Vater unser (net vir blankes)
            Pater noster (whites only)
            Notre Père (kauf nicht bei Juden)
            Our Father Deuren sluiten S.V.P.
            Nie net hier dig by ons naby nie:
            In vreemde lande ver is my vertel
            dat die Katoliese ram
            nie meer by die Evangeliese bok mag wei nie...
                                                                                   (Uit: Die kinders van Kain, 1960.)

Bevelen die buitensluiten, taal die scheiding maakt, het staat haaks op de taal van Pinksteren. Door de werking van de Geest verstaan mensen elkaar en zien elkaar met en in al hun verschillen.
In Naarden kijkt vanaf het tongeweld de Geest in de vorm van een duif op de moderne kunstwerken neer. Ik meende een knipoog te zien.

Marnix van der Sijs

De toegang tot de Grote Kerk in Naarden is vrij. Voor de tentoonstelling betaalt u 4 Euro.
Openingstijden: woensdag en zondag 13.00 – 17.00 uur. Donderdag tot en met zaterdag 11.00 – 17.00 uur. 
terug
 

Laatste nieuws

 

Geliefdengedachtenis Geliefdengedachtenis

                                                                                                                         

Begin november worden in onze streken al sinds eeuwen op verschillende wijzen de overledenen
herdacht. Met licht in het donker, stilte, symboliek en/of muziek. Wij sluiten sinds enkele jaren bij
deze traditie aan met een muzikale gedachtenis van geliefden met bijzondere muziek rond liefdevol
gedenken en hoop.

Dit jaar ontvangen wij op zondag 29 oktober a.s. in de Grote Kerk tussen 16.00 – 17.15 uur het
kamerkoor Akkoord uit Hilversum dat sinds 2003 bestaat en op dit moment 25 leden heeft. Onder
leiding van dirigent Cees van der Poel zullen zij twee werken uitvoeren: het Requiem van Fauré en
Lux Aeterna van Lauridsen.
Solisten zijn sopraan Elske te Lindert en bariton Gulian van Nierop. Wybe Kooijmans bespeelt het
orgel. Begeleidend predikant is ds. Peter Korver.

Een zondagmiddag om te reserveren. Het is zeker ook de moeite waard om introducés uit te nodigen
om mee te komen naar de Grote Kerk. Dus: zegt het voort.

 
Byzantijns Mannenkoor in eredienst Grote Kerk Naarden Byzantijns Mannenkoor in eredienst Grote Kerk Naarden

                                         

Op zondag 1 oktober zingt het Hoorns Byzantijns Mannenkoor tijdens de eredienst een aantal liederen in de Grote Kerk van Naarden. Het koor staat sinds 1990 onder leiding van Grigori Sarolea, een ervaren dirigent die zeer ingevoerd is in de rites van de Byzantijnse koormuziek. In deze dienst met een oecumenisch tintje zal Ds. Peter Korver voorgaan. 

Het Hoorns Byzantijns Mannenkoor zingt Slavisch- Byzantijnse muziek. De Nederlandse mannenstemmen klinken als de liturgie in een eeuwenoud klooster. In de dienst neemt het koor u mee naar een beeld van de 'Eeuwige Liturgie'. De klanken vertolken de mystieke sfeer die in de kloosters in Oekraïne door de eeuwen heen hebben geklonken.

We hopen op een inspirerende dienst met eigen gemeenteleden en veel gasten van buiten, ook al omdat we door de berichten over de oorlog in Oekraïne meer betrokken zijn geraakt bij de oosterse orthodoxe kerk waardoor zowel Rusland als Oekraïne religieus en cultureel zijn gevormd.

 

 
Zinspiratie 2023-2024 Zinspiratie 2023-2024

                                                       

CCIV, voluit de Centrale Commissie Interkerkelijk Vormingswerk, heeft onder de titel 'Zinspiratie' een gevarieerd programma voor seizoen 2023-2024 samengesteld.
Zinspiratie in Naarden-Bussum (cciv.nl)

De lezingen hebben betrekking op theologie, religie, maatschappelijke betrokkenheid van kerken, sociale en ethische vraagstukken en filosofie. CCIV trekt voor de cursussen en lezingen docenten / sprekers aan die naam maakten op het onderwerp van hun presentatie.

De eerste lezing is op dinsdag 10 oktober a.s. door dr. Margot Brouwer: Spinoza's Multiversum, een verhaal over wetenschap, filosofie en zingeving.

 

lees meer ยป