donderdag 6 juli 2023

Geloof en schilderkunst

Datum: 
 donderdag 6 juli 2023
Tijdstip: 
 14.00 uur
Locatie: 
 Witte Kerk, Koningin Wilhelminalaan

U krijgt ter plekke een reproductie van het schilderij dat dan de volle aandacht krijgt: Sterrennacht (1889) van Vincent van Gogh (1853-1890). Van Goghs golvende lucht vol sterren is één van 's werelds meest beroemde kunstwerken
en hangt in het Museum of Modern Art in New York. Het schilderij Iaat een nachttafereel zien met gele sterren boven een kleine stad met heuvels. Het geeft een uitzicht op een dorp met kerktoren en links een vlammende cipres en rechts olijfbomen tegen de heuvels.

Vaak wordt het schilderij geassocieerd met de woorden van Vincent van Gogh:
"Waarom, vraag ik me af, zouden de stralende stippen in de lucht
niet net zo makkelijk te bereiken zijn als de zwarte stippen op de kaart van Frankrijk?
Net zoals we de trein naar Tarascon of Rouen nemen,
gebruiken we de dood om naar de sterren te reizen.
" Hij schreef dit in een brief aan zijn broer Theo die hij verzond vanuit Arles op 9 of 10 juli 1888.

Vincent schilderde het toen hij in een ziekenhuis in Saint-Rémy verbleef
voor een psychiatrische behandeling en zijn gedrag erg verward was.
Het schilderij geeft uitdrukking aan de sterke drang naar religie.
Zoals bekend was zijn vader predikant.
Het was het ook Vincent's aanvankelijke ambitie prediker te zijn.
De sterrennacht vormde de inspiratie voor het bekende lied 'Vincent' van de zanger Don McLean.
Dat begint met de woorden, Starry, starry night.

Van harte welkom! Meld u zich bij voorkeur van tevoren aan: pjckorver@gmail.com .
 

terug
 


Laatste nieuws

 

Hulp in Israel en Gaza Hulp in Israel en Gaza

                                                          

Na de recente gebeurtenissen in Israël en Gaza is het leed onder zowel Joden als Palestijnen onbeschrijflijk. Kerk in Actie is een noodhulpactie gestart. Wat houdt deze hulp precies in en hoe komt deze op de juiste plek terecht? 

Al vele jaren werkt Kerk in Actie samen met partnerorganisaties in Israël en Palestina. Na de recente gebeurtenissen houden medewerkers van deze organisaties ons op de hoogte van de impact van de verschrikkelijke gebeurtenissen. Kerk in Actie heeft besloten extra geld beschikbaar te stellen voor noodhulp in Gaza en Israël. Dat gebeurt via de bestaande partners, zowel aan Palestijnse als Israëlische zijde.

Hulp in Gaza
Kerk in Actie is lid van ACT Alliance, het wereldwijde netwerk van kerken voor het bieden van noodhulp. Als er ergens ter wereld een ramp gebeurt, brengt de lidkerk of organisatie ter plaatse de nood in kaart en biedt noodhulp met financiële steun van de overige lidkerken. Dat gebeurt nu ook in Gaza. Vanuit de kerken die er zijn in het gebied wordt hulp verleend aan mensen die binnen de kerkmuren komen schuilen. 

In Gaza is dringend behoefte aan voedsel, water, medische benodigdheden en psychosociale hulp. Via het internationale netwerk en samen met plaatselijke kerken van Palestijnse christenen biedt Kerk in Actie waar mogelijk hulp aan slachtoffers van het huidige geweld, ongeacht hun geloof of afkomst. 


Deze hulp biedt Kerk in Actie in Israël en Gaza | Kerk in Actie (protestantsekerk.nl)

 
Leerhuis Groene Theologie Leerhuis Groene Theologie

                                               

Eeuwenlang heeft de mens ongebreideld gebruik gemaakt van de natuur. Het westerse christendom rechtvaardigde dit met de opvatting dat de mens centraal staat in de schepping en heerser is over de natuur.
Het mensgerichte wereldbeeld is zo vanzelfsprekend dat we er zelden bij stilstaan.
 'Groene Theologie"is een boek van Trees van Montfoort en verwoordt een andere kijk op natuur. Vanuit de Bijbel en de christelijke traditie benadrukt de auteur dat niet de mens centraat staat, maar Gods liefde voor heel de schepping.

In een serie van vier bijeenkomsten, onder begeleiding van ds. Marnix van der Sijs,  houden we ons bezig met het thema van dit boek. Lezing van het boek is uiteraard een mooie basis voor dit leerhuis, maar de bijeenkomsten zijn zo opgezet dat het ook zonder kan. Het boek is wel de voornaamste informatiebron, als zullen we ook een uitstapje maken maar de pauselijke encycliek 'Laudato Si', een inspirerend document over dit thema. Het zullen interactieve bijeenkomsten zijn.

Woensdagavond 13 december 2023. Om 19.30 uur in de predikantenkamer, Sint Annastraat 5, 1411 PE Naarden.

Meld je HIER aan. 

 
Een kwartier stilte voor vrede Een kwartier stilte voor vrede

                                                                 

Een kwartier om stil te staan bij het leed in Palestina en Israel en te bidden voor VREDE in de wereld. 
Elke zaterdag in 2023 om 11.00 uur in de Sint Vituskerk, Turfpoortstraat 3, 1411 ED, Naarden-Vesting op initiatief van de Protestantse Gemeente Naarden en de RK Parochie van de Heilige Drie-eenheid. 
Kom en schaar je rond een brandende kaars, om vrede en recht.