donderdag 1 juni 2023

Geloof en schilderkunst

Datum: 
 donderdag 1 juni 2023
Tijdstip: 
 14.00 uur  - 15.30 uur
Locatie: 
 Witte Kerk, Koningin Wilhelminalaan
Nieuwe kring: Geloof en schilderkunst.

Kunst lijkt steeds de manier bij uitstek te zijn geweest om iets uit te drukken over een andere wereld, een diepere dimensie van de bestaande wereld. Als er een natuurlijke bondgenoot is van het christendom met zijn verlangen naar mysterie, het onzegbare, het ongehoorde, dan is het de kunst. Hoewel de huidige samenleving soms alleen lijkt te vragen naar kennis, feiten, woorden, blijft de mens een behoefte voelen aan geloof of spiritualiteit. Kunst fungeert soms als een toevluchtsoord voor dit verlangen. Voor veel mensen is ze soms de enige toegang tot het onzegbare. Het is hier dat religie en kunst elkaar de hand reiken. Ook voor wie vertrouwd en gehecht is aan het lezen van de bijbel, kan een schilderij van Rembrandt verdieping geven aan een verhaal uit de bijbel. Sommige moderne kunstenaars kunnen zonder een direct zichtbaar bijbels thema raken aan een spiritueel, mystiek of godsdienstig thema. In de komende maanden beschouwen we met elkaar steeds een schilderij tegen de achtergrond van de bijbeltekst of persoonlijke ervaringen die de kunstenaar tot het maken van dit werk brachten.
Aan de orde komen: De terugkeer van de verloren zoon van Rembrandt, Sterrennacht van Vincent van Gogh, Opstanding van Aad de Haas, icoon van de Heilige Drieëenheid van Andrej Roebljov en De schepping van de mens van Marc Chagall.
Gespreksleider: ds. Peter Korver

Graag aanmelden per email: pjckorver@gmail.com .
 

terug
 


Laatste nieuws

 

Byzantijns Mannenkoor in eredienst Grote Kerk Naarden Byzantijns Mannenkoor in eredienst Grote Kerk Naarden

                                         

Op zondag 1 oktober zingt het Hoorns Byzantijns Mannenkoor tijdens de eredienst een aantal liederen in de Grote Kerk van Naarden. Het koor staat sinds 1990 onder leiding van Grigori Sarolea, een ervaren dirigent die zeer ingevoerd is in de rites van de Byzantijnse koormuziek. In deze dienst met een oecumenisch tintje zal Ds. Peter Korver voorgaan. 

Het Hoorns Byzantijns Mannenkoor zingt Slavisch- Byzantijnse muziek. De Nederlandse mannenstemmen klinken als de liturgie in een eeuwenoud klooster. In de dienst neemt het koor u mee naar een beeld van de 'Eeuwige Liturgie'. De klanken vertolken de mystieke sfeer die in de kloosters in Oekraïne door de eeuwen heen hebben geklonken.

We hopen op een inspirerende dienst met eigen gemeenteleden en veel gasten van buiten, ook al omdat we door de berichten over de oorlog in Oekraïne meer betrokken zijn geraakt bij de oosterse orthodoxe kerk waardoor zowel Rusland als Oekraïne religieus en cultureel zijn gevormd.

 

 
Leerhuis Groene Theologie Leerhuis Groene Theologie

                                               

Eeuwenlang heeft de mens ongebreideld gebruik gemaakt van de natuur. Het westerse christendom rechtvaardigde dit met de opvatting dat de mens centraal staat in de schepping en heerser is over de natuur.
Het mensgerichte wereldbeeld is zo vanzelfsprekend dat we er zelden bij stilstaan.
 'Groene Theologie"is een boek van Trees van Montfoort en verwoordt een andere kijk op natuur. Vanuit de Bijbel en de christelijke traditie benadrukt de auteur dat niet de mens centraat staat, maar Gods liefde voor heel de schepping.

In een serie van vier bijeenkomsten, onder begeleiding van ds. Marnix van der Sijs,  houden we ons bezig met het thema van dit boek. Lezing van het boek is uiteraard een mooie basis voor dit leerhuis, maar de bijeenkomsten zijn zo opgezet dat het ook zonder kan. Het boek is wel de voornaamste informatiebron, als zullen we ook een uitstapje maken maar de pauselijke encycliek 'Laudato Si', een inspirerend document over dit thema. Het zullen interactieve bijeenkomsten zijn.

Woensdagavond 20 september, 25 oktober, 22 november, 13 december 2023. Steeds om 19.30 uur in de predikantenkamer, Sint Annastraat 5, 1411 PE Naarden.

Meld je HIER aan. 

 
Zinspiratie 2023-2024 Zinspiratie 2023-2024

                                                       

CCIV, voluit de Centrale Commissie Interkerkelijk Vormingswerk, heeft onder de titel 'Zinspiratie' een gevarieerd programma voor seizoen 2023-2024 samengesteld.
Zinspiratie in Naarden-Bussum (cciv.nl)

De lezingen hebben betrekking op theologie, religie, maatschappelijke betrokkenheid van kerken, sociale en ethische vraagstukken en filosofie. CCIV trekt voor de cursussen en lezingen docenten / sprekers aan die naam maakten op het onderwerp van hun presentatie.

De eerste lezing is op dinsdag 10 oktober a.s. door dr. Margot Brouwer: Spinoza's Multiversum, een verhaal over wetenschap, filosofie en zingeving.

 

lees meer ยป