woensdag 5 mei 2021

Songs en Silence viering in de Wilhelminakerk

Tijdstip: 
 20.00 uur
Korte viering in de stijl van Taizé met meditatieve muziek, liederen, stilte en gebed. Thema: "bevrijding".
Aanvang: 20:00 uur. Kerk open vanaf 19:30. Registratie graag vooraf via www.pg-bussum.nl, of via mail aan abkuijp@xs4all.nl. Aanmelding ter plekke ook mogelijk voor zover er nog plaats is. Van harte welkom!
 

terug
 


Laatste nieuws

 

Diaconale collectes t.b.v. actie Giro 555 Diaconale collectes t.b.v. actie Giro 555
lees meer »
 
Gratis af te halen Piano Witte Kerk Gratis af te halen Piano Witte Kerk
lees meer »
 

Eenvoudig leven Eenvoudig leven


Wie een bijbelstudieboekje zoekt dat ingaat op de actuele vragen rond zorg voor de schepping en sociale gerechtigheid kan goed uit de voeten met ‘Eenvoudig leven’. Acht hoofdstukjes met prikkelende gedachten over het goede leven en dwarse keuzes.

Wij weten, als eerste generatie in de geschiedenis, dat we hard op weg zijn deze wereld onleefbaar te maken. Die wetenschap geeft ons soms een ongemakkelijk gevoel, vooral als er vragen boven komen als: Wat moeten we doen? Wat kunnen we nog? Wat heeft prioriteit? Wat is het goede leven?

Aan het boek werd meegewerkt door Sam Janse, Bert de Leede, Koos van Noppen, Jacques Schenderling en Paul Schenderling. I
n elk hoofdstuk slaan de auteurs een brug tussen een bijbelgedeelte en de actualiteit.