woensdag 4 november 2020

Songs and Silence

Locatie: 
 Wilheminakerk, Bussum
Tijdstip: 
 20.00 uur

Na een gedwongen corona-stop kunnen we weer bij elkaar komen, op veilige afstand van elkaar, een cello, viool en piano, samen rond het licht van het kruis. De liederen van Taizé klinken. Muziek uit het hart, woord en stilte sprekend tot je hart. Openstaand voor wat je voelt, voor elkaar en je gedragen voelend door de zegen van de Eeuwige. Zo mogen we bij elkaar komen en het voelde goed. Om de vieringen voor iedereen op een veilige manier te kunnen houden, hebben we gekozen voor kortere vieringen van een half uur. De liederen worden voorgezongen, afgewisseld door stilte, voorbeden, het aansteken van kaarsen en een zegenbede. Zo blijft de intieme sfeer waarin een ieder op adem kan komen en gevoed worden.
Alle vieringen worden dit jaar gehouden in de Wilhelminakerk, iedere eerste woensdag van de maand om 20:00 uur. Zo kunnen we éen manier van registreren aanhouden. Aanmelden kan via de website van de Protestantse Gemeente Bussum, www.pg-bussum.nl, of ter plekke. De kerk is open vanaf 19:30 zodat ieder rustig plaats kan nemen.
Helaas vervalt de maaltijd vooraf en de koffie en thee achteraf, daar moeten we nog geduld voor oefenen.

Weet u veilig en weet u van harte welkom.
Namens de Oecumenische Werkgroep
Songs & Silence
Catrinus Mak
Andre Bauke Kuijper-Bouwmeester

 

terug
 


Laatste nieuws

 

Diaconale collectes t.b.v. actie Giro 555 Diaconale collectes t.b.v. actie Giro 555
lees meer »
 
Gratis af te halen Piano Witte Kerk Gratis af te halen Piano Witte Kerk
lees meer »
 

Eenvoudig leven Eenvoudig leven


Wie een bijbelstudieboekje zoekt dat ingaat op de actuele vragen rond zorg voor de schepping en sociale gerechtigheid kan goed uit de voeten met ‘Eenvoudig leven’. Acht hoofdstukjes met prikkelende gedachten over het goede leven en dwarse keuzes.

Wij weten, als eerste generatie in de geschiedenis, dat we hard op weg zijn deze wereld onleefbaar te maken. Die wetenschap geeft ons soms een ongemakkelijk gevoel, vooral als er vragen boven komen als: Wat moeten we doen? Wat kunnen we nog? Wat heeft prioriteit? Wat is het goede leven?

Aan het boek werd meegewerkt door Sam Janse, Bert de Leede, Koos van Noppen, Jacques Schenderling en Paul Schenderling. I
n elk hoofdstuk slaan de auteurs een brug tussen een bijbelgedeelte en de actualiteit.