dinsdag 27 oktober 2020

Studiekring over actuele theologische onderwerpen

Locatie: 
 Witte Kerk (onder voorbehoud)

Wat zien we ernaar uit om elkaar weer te ontmoeten na vele maanden. Met alle begrip voor het feit dat nog niet iedereen aanwezig kan zijn, maken we een voorzichtige start. We lezen in de tussentijd nog eens hoofdstuk 4 en 5, maar zijn vooral benieuwd naar elkaars wel en wee. lk hoop tot 27 oktober!
Ds. Lennart Heuvelman

 

terug
 


Laatste nieuws

 

Diaconale collectes t.b.v. actie Giro 555 Diaconale collectes t.b.v. actie Giro 555
lees meer »
 
Gratis af te halen Piano Witte Kerk Gratis af te halen Piano Witte Kerk
lees meer »
 

Eenvoudig leven Eenvoudig leven


Wie een bijbelstudieboekje zoekt dat ingaat op de actuele vragen rond zorg voor de schepping en sociale gerechtigheid kan goed uit de voeten met ‘Eenvoudig leven’. Acht hoofdstukjes met prikkelende gedachten over het goede leven en dwarse keuzes.

Wij weten, als eerste generatie in de geschiedenis, dat we hard op weg zijn deze wereld onleefbaar te maken. Die wetenschap geeft ons soms een ongemakkelijk gevoel, vooral als er vragen boven komen als: Wat moeten we doen? Wat kunnen we nog? Wat heeft prioriteit? Wat is het goede leven?

Aan het boek werd meegewerkt door Sam Janse, Bert de Leede, Koos van Noppen, Jacques Schenderling en Paul Schenderling. I
n elk hoofdstuk slaan de auteurs een brug tussen een bijbelgedeelte en de actualiteit.