Van U is de toekomst Van U is de toekomst

We leven in een buitengewoon onzekere tijd waarin alles op losse schroeven lijkt te staan. Midden in deze realiteit lanceert de Protestantse Kerk een nieuw jaarthema, ‘Van U is de toekomst’. Dit thema staat centraal vanaf Startzondag én het kerkelijk jaar dat daarop volgt. Essentie van het jaarthema: Jouw perspectief op de toekomst bepaalt hoe je nu in het leven staat.
Plaatselijke gemeenten bepalen uiteraard zelf het thema en de manier waarop ze er een jaar lang mee aan de slag gaan, maar scriba ds. René de Reuver hoopt dit jaar meer dan andere jaren dat ze het aangereikte jaarthema overnemen. “Dit thema staat midden in de actualiteit van vandaag, waarin we onzeker zijn over de toekomst. Allereerst door Covid-19, dat de hele samenleving op de kop heeft gezet. Daarnaast spelen andere urgente zaken. Op politiek en economisch gebied, maar ook als het gaat om bijvoorbeeld het klimaat en migratie."
Veel mensen beleven deze tijd als een verandering van tijdperk, een apocalyptische tijd zelfs. Alles lijkt op losse schroeven te staan. De Reuver: “Waar loopt het allemaal op uit? In de samenleving, maar ook in de kerk waar we te maken hebben met krimp en andere vormen van kerk-zijn. In die werkelijkheid zeggen we als kerk: ‘Van U is de toekomst.’ Ons voortbestaan, als individu, als kerk, als samenleving, als aarde hangt niet van onszelf af. Natuurlijk zetten we ons ervoor in. Maar in het besef dat het ons gegeven moet worden: de kracht en de creativiteit om ons in te zetten, de moed om te veranderen wat we kunnen, de wijsheid om te accepteren wat we nu niet kunnen veranderen én het vertrouwen dat eens alles goed zal komen.”
Geen protocol
‘Van U is de toekomst’ is ook het thema van de PKN-visienota. Die verwoordt wat de komende jaren van belang is voor het leven en werken van onze kerk, en biedt hierin richting. Door van dit thema ook het jaarthema te maken, kan er in plaatselijke gemeenten handen en voeten aan gegeven worden. De Reuver: “Ik hoop dat het thema daardoor meer gaat spreken. De christelijke toekomstverwachting is geen protocol dat we aangereikt krijgen. Maar in alle onzekerheid en angst mogen we ontvankelijk en waakzaam leven. Open voor wat God aan het doen is, en alert op wat zijn Geest nu al laat zien.
We verwachten een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Vanuit die verwachting leven we in het heden, waarin de toekomst nog een spannende vraag is, en waarin we één ding zeker weten: de toekomst is aan Hem die is, die was en die komt. Dat vertrouwen geeft perspectief, hoop én ontspanning voor het leven nu.”
Betrokkenheid en ontspanning
Die ontspanning kan ons enorm helpen, denkt De Reuver. “Daar waar het gaat om de kerk, daar waar het gaat om ons eigen leven, en daar waar het gaat om de samenleving. Neem onze schepping. Ik zie een houding van bijna onverschilligheid, ‘het zal allemaal wel meevallen’, én een houding van activisme: we moeten de boel redden. Wij geloven dat de schepping in Gods hand ligt. Als we belijden dat we geloven in een nieuwe hemel en een nieuwe aarde moeten we ons daarvoor inzetten, maar dat mag met een ontspannen houding. Die combinatie van betrokkenheid en ontspanning haalt je weg uit de onverschilligheid én uit de kramp. ‘Als ik wist dat morgen de wereld vergaat, plant ik vandaag nog een appelboompje’, is de uitspraak die aan Luther wordt toegeschreven. God zal ook voor zijn kerk zorgen, dat ontspant enorm.”
Hoop
De Reuver hoopt dat het jaarthema een hoopvol perspectief tegenover de onzekerheid aanwakkert. Ook in ons eigen leven. “Geloven in het perspectief van Gods toekomst zet ons leven in een ander licht. Het biedt troost en zet vervolgens in beweging om te leven in het spoor van Gods Geest, om zijn liefde te ontvangen en te delen, om onze ziel te voeden met zijn Woord, om biddend onze weg te gaan en ons in te zetten voor onze naaste.

Zomer 2021
 
terug
 

Laatste nieuws

 

Protestants Perspectief, over coronamaatregelen Protestants Perspectief, over coronamaatregelen

In dit Protestants Perspectief gaat scriba ds. René de Reuver in op de huidige polariserende toon in de samenleving en het debat over de mogelijke 2G-maatregel. “Geïnspireerd door het evangelie van Jezus Christus, pleiten wij als kerk voor zorgzaamheid, voor onszelf en voor elkaar."
 

lees meer »
 
Onze eigen PG Naarden-app is er! Onze eigen PG Naarden-app is er!

DE KERK DICHTBIJ: KERK-APP
Zoek de app in de store op de naam van onze kerk
of gebruik de QR-code

 

lees meer »
 
Van U is de toekomst Van U is de toekomst

Fragmenten uit een tekst van Ds. René de Reuver, scriba van de generale synode (landelijke kerkvergadering) van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), bij de startzondag 2021. 

lees meer »