Kringen en gesprekken Kringen en gesprekken
Studiekring over actuele theologische onderwerpen
Ontmoeting, geanimeerd gesprek en wederzijdse inspiratie en verbondenheid staan centraal.
O.l.v. ds. Lennart Heuvelman


Gesprekskring 'Film & Religie'
Films bekijken, waarin religieuze thema's een belangrijke rol spelen of zelfs 'de rode draad' vormen.
Thema's als schuld en verzoening, geloof en hoop en liefde, kortom: geïnspireerd leven staan centraal.
Na de film is er gelegenheid voor ontmoeting en gesprek onder leiding van ds. Lennart Heuvelman.
Het is belangrijk dat belangstellenden zich tevoren aanmelden. Dat kan via email l.j.t.heuvelman@gmail.com


Seniorenmiddag
Middag van ontmoeting voor 65+ers rondom een thema in de Witte Kerk


Ontmoetingen 'Kunst aan tafel'
Kleine serie van het bespreken van schilderijen met als thema 'kunst aan tafel'.
Mocht u/jij daarvoor geïnteresseerd zijn, dan zoeken we in onderling overleg naar een passende middag of avond om met elkaar in gesprek te gaan, te kijken en ons te verwonderen.
Met een minimum aantal van zes deelnemers. Van harte uitgenodigd!
Ds. Lennart Heuvelman email l.j.t.heuvelman@gmail.com)


Leerhuis en gespreksgroep rond de Psalmen
De psalmen komen recht uit het hart.
Een heel scala aan gevoelens, van blijdschap, verdriet,
hoop en wanhoop is in de eeuwenoude liederen terug te vinden.
Met deze bijbelse poëzie, die ook de liederen van Jezus waren, staan we in een lange traditie.
In een maandelijkse leerhuis/gespreksgroep buigen wij ons over de psalmen en wat die bij ons oproepen.
De avonden zullen een spirituele insteek hebben, maar ook kennis-overdracht en het onderlinge gesprek krijgen een plaats.
Aanmelding is gewenst. Minimun aantal deelnemers: zes. Van harte welkom!
Ds. Marnix van der Sijs, marnixsijs@hotmail.com


Dementie van een dierbare
Leven met een dierbare die dementerende is is een zware opgave die buitenstaanders maar nauwelijks kunnen aanvoelen. Graag breng ik lotgenoten bij elkaar. Lotgenoten zijn vaak de beste gesprekspartners.
Minimum aantal van deelnemers: zes. Van harte uitgenodigd!
Ds. Marnix van der Sijs, marnixsijs@hotmail.com


Literatuurkring
Zwarte Schuur
De roman van Oek de Jong, Zwarte schuur, is het verhaal van de ondergang en wederopstanding van een kunstenaar.
Het is het verhaal van een leven dat door één verschrikkelijke gebeurtenis is bepaald en het leven daarna met een trauma. Het is ook een roman over de kracht van een grote liefde.
Op één of twee avonden in november bespreken we 'Zwarte schuur' van Oek de Jong. De deelnemers worden geacht het boek gelezen te hebben en we spreken over de thema's die in het boek aan de orde komen, bevragen elkaar en delen onze leeservaringen.
Het minimumaantal deelnemers is zes. Bij voldoende belangstelling wordt een avond of een middag gepland. Hartelijk uitgenodigd!
Ds. Marnix van der Sijs, marnixsijs@hotmail.com


Gezamelijke bespreking van het boek Troost
Nog geen jaar geleden verscheen het boek Troost.
Als licht in donkere tijden van de Canadese romanschrijver en voormalig politicus Michael Ignatieff. Midden in de corona-crisis vroeg hij zich af: Waar vinden we troost als we een naaste kwijtraken, wanneer we geconfronteerd worden met verlies of een ramp? Welke antwoorden hadden schrijvers, beeldend kunstenaars en componisten door de eeuwen heen? Aan de orde komt de troost die men vond in de godsdienst, de filosofie, de kunst, de poëzie en de muziek. Opvallend was dat de niet-gelovige Ignatieff zelf vooral geraakt werd door de psalmen en het boek Job.
U bent welkom om het gesprek met elkaar aan te gaan over wat dit boek aanreikt, maar ook wat uzelf troost heeft kunnen geven bij tegenslag.
Opgave bij: Ds. Peter Korver pjckorver@gmail.com


Gezamelijke bespreking van het boek De heilige natuur
Hoe houden we onze aarde leefbaar voor mensen en dieren?
Is het voldoende om de juiste maatregelen te treffen en onze manier van leven te veranderen?
Theologe Karen Armstrong, kenner van de verschillende godsdienstige tradities, meent van niet.
Als we een dreigende milieuramp willen voorkomen, is een andere verhouding tot de schepping nodig.
De mens staat niet boven de natuur, maar is er deel van.
Ze is niet iets dat de mens ten eigen voordeel kan exploiteren, maar is ook een heilig mysterie,
een mysterium tremens et fascinans, een geheim dat ons overweldigt en fascineert.
Die ervaring en compassie met al wat leeft, kunnen helpen onze relatie met onze natuurlijke omgeving te herstellen.
U bent welkom om met elkaar het gesprek aan te gaan.
Opgave bij: Ds. Peter Korver pjckorver@gmail.com


 
terug
 

Laatste nieuws

 

Avond over Oekraine Avond over Oekraine

Wanneer: woensdag 28 september 2022
Waar: 'De Sloep', Brinklaan 42 te Bussum (naast de Koepelkerk)
Tijd: 19.30 - 22.00 uur


Onder de naam Huis Voor Iedereen is in Gooise Meren een netwerk van betrokken inwoners en vluchtelingen actief. Het netwerk werkt nauw samen met Versa Welzijn en Vluchtelingenwerk. Op deze avond staat het leven in Nederland/Gooise Meren als vluchteling centraal. Informatie en muziek wisselen elkaar af.

Aanmelden en/of meer informatie: info@siskaderijke.nl

Wie steun wil betuigen of wil helpen bij de opvang van vluchtelingen uit Oekraine kan terecht op oekraine@gooisemeren.nl

 
Nieuws en agenda van Grote Kerk Naarden Nieuws en agenda van Grote Kerk Naarden

lees meer »
 
Zinspiratie Naarden-Bussum: programma 22-23 Zinspiratie Naarden-Bussum: programma 22-23

CCIV heeft voor 2022-2023 onder de titel Zinspiratie een gevarieerd programma gepresenteerd.
Zinspiratie in Naarden-Bussum (cciv.nl)

lees meer »