Kringen en gesprekken Kringen en gesprekken

Seniorenmiddag
Middag van ontmoeting voor 65+ers rondom een thema in de Witte Kerk

Leerhuis en gespreksgroep rond de Psalmen
De psalmen komen recht uit het hart.
Een heel scala aan gevoelens, van blijdschap, verdriet,
hoop en wanhoop is in de eeuwenoude liederen terug te vinden.
Met deze bijbelse poëzie, die ook de liederen van Jezus waren, staan we in een lange traditie.
In een maandelijkse leerhuis/gespreksgroep buigen wij ons over de psalmen en wat die bij ons oproepen.
De avonden zullen een spirituele insteek hebben, maar ook kennis-overdracht en het onderlinge gesprek krijgen een plaats.
Aanmelding is gewenst. Minimun aantal deelnemers: zes. Van harte welkom!
Ds. Marnix van der Sijs, marnixsijs@hotmail.com


Dementie van een dierbare
Leven met een dierbare die dementerende is is een zware opgave die buitenstaanders maar nauwelijks kunnen aanvoelen. Graag breng ik lotgenoten bij elkaar. Lotgenoten zijn vaak de beste gesprekspartners.
Minimum aantal van deelnemers: zes. Van harte uitgenodigd!
Ds. Marnix van der Sijs, marnixsijs@hotmail.com


Literatuurkring
Zwarte Schuur
De roman van Oek de Jong, Zwarte schuur, is het verhaal van de ondergang en wederopstanding van een kunstenaar.
Het is het verhaal van een leven dat door één verschrikkelijke gebeurtenis is bepaald en het leven daarna met een trauma. Het is ook een roman over de kracht van een grote liefde.
Op één of twee avonden in november bespreken we 'Zwarte schuur' van Oek de Jong. De deelnemers worden geacht het boek gelezen te hebben en we spreken over de thema's die in het boek aan de orde komen, bevragen elkaar en delen onze leeservaringen.
Het minimumaantal deelnemers is zes. Bij voldoende belangstelling wordt een avond of een middag gepland. Hartelijk uitgenodigd!
Ds. Marnix van der Sijs, marnixsijs@hotmail.com


Gezamelijke bespreking van het boek Troost
Nog geen jaar geleden verscheen het boek Troost.
Als licht in donkere tijden van de Canadese romanschrijver en voormalig politicus Michael Ignatieff. Midden in de corona-crisis vroeg hij zich af: Waar vinden we troost als we een naaste kwijtraken, wanneer we geconfronteerd worden met verlies of een ramp? Welke antwoorden hadden schrijvers, beeldend kunstenaars en componisten door de eeuwen heen? Aan de orde komt de troost die men vond in de godsdienst, de filosofie, de kunst, de poëzie en de muziek. Opvallend was dat de niet-gelovige Ignatieff zelf vooral geraakt werd door de psalmen en het boek Job.
U bent welkom om het gesprek met elkaar aan te gaan over wat dit boek aanreikt, maar ook wat uzelf troost heeft kunnen geven bij tegenslag.
Opgave bij: Ds. Peter Korver pjckorver@gmail.com


Gezamelijke bespreking van het boek De heilige natuur
Hoe houden we onze aarde leefbaar voor mensen en dieren?
Is het voldoende om de juiste maatregelen te treffen en onze manier van leven te veranderen?
Theologe Karen Armstrong, kenner van de verschillende godsdienstige tradities, meent van niet.
Als we een dreigende milieuramp willen voorkomen, is een andere verhouding tot de schepping nodig.
De mens staat niet boven de natuur, maar is er deel van.
Ze is niet iets dat de mens ten eigen voordeel kan exploiteren, maar is ook een heilig mysterie,
een mysterium tremens et fascinans, een geheim dat ons overweldigt en fascineert.
Die ervaring en compassie met al wat leeft, kunnen helpen onze relatie met onze natuurlijke omgeving te herstellen.
U bent welkom om met elkaar het gesprek aan te gaan.
Opgave bij: Ds. Peter Korver pjckorver@gmail.com


 
terug
 

Laatste nieuws

 


Kerkdiensten in WITTE KERK Kerkdiensten in WITTE KERK

Op vrijdag 20 januari a.s. start in de Grote Kerk de opbouw van de beurs Art Fair. De kunstbeurs zelf is van donderdag 26 januari tot en met zondag 29 januari a.s. De zondagse vieringen op 22 januari en 29 januari a.s. zijn om die reden in de Witte Kerk, Koningin Wilhelminalaan te Naarden. De diensten beginnen om 10.30 uur. 
Op 29.01 verwelkomen we gastpredikant ds. Petra Barnard. Welkom!


 

 

Actie Kerkbalans 2023 van start Actie Kerkbalans 2023 van start

Hoe zien kerkleden de rol van hun plaatselijke kerk in tijden van crises? In hoeverre vinden zij zelf steun bij de kerk? En zijn zij ook in crisistijd bereid aan de kerk te geven? Tijdens de persconferentie van Actie Kerkbalans op woensdag 18 januari geeft de landelijke organisatie antwoord op deze vragen op basis van een onderzoek onder bijna 4.500 kerkgangers. 

Het onderzoek is uitgevoerd op initiatief van Actie Kerkbalans in aanloop naar de Actie van 2023, die zaterdag 14 januari van start gaat. Met Actie Kerkbalans vragen plaatselijke kerken hun leden jaarlijks om een financiële bijdrage om het kerk-zijn invulling te kunnen geven. Klik hier voor meer informatie

 
Oecumenische 'Minikerkendag' Oecumenische 'Minikerkendag'

Viering oecumenische 'minikerkendag' op zondag 5 februari 2023 om 11.00 in de Mariakerk te Bussum

Thema van deze viering is “Doe goed – zoek recht” en sluit aan bij de Week van gebed voor eenheid van christenen 2023.
Voorgangers in deze dienst zijn: Ds. Petra Smit (Vrije Evangelische Gemeente, Pastoor Carlos Fabril (Rooms-Katholieke Parochie) en ds. Willy Metzger (Evangelisch-Lutherse Gemeente).

                                                  

lees meer ยป