zo 30 dec 2018  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. Lennart Heuvelman
Zondagsviering
Tekst(en): Jesaja 61:10 - 62:3 en Lucas 2: 33-40

Het is de eerste zondag na kerst. In de Rooms-Katholieke traditie is (zondag) 30 december het feest van de Heilige Familie: Jezus, Maria en Jozef. We lezen deze zondag in Jesaja 61:10 - 62:3 en in Lucas 2: 33-40. We staan met name stil bij de evangelie-lezing, de zegening van 'de heilige familie' door Simeon in de tempel en het profetische loflied dat Hannah vervolgens zingt. Maar het is niet slechts rozengeur en maneschijn, we horen ook over twist en zwaard. En weten immers nu al van de kindermoord in Bethlehem, de vlucht van Jozef en Maria met hun pasgeboren Jezus.
Liturgie
Kerkdienstgemist opname

terug

Laatste nieuws

Blog

Welkom Welkom

lees meer »
 

Iedereen is welkom! Iedereen is welkom!

Bij ons is iedereen welkom!
Dat werd in de week van 7 januari weer eens duidelijk toen aan de gevel van het kantoor van de Protestantse Gemeente Naarden de regenboogvlag werd opgehangen. 

lees meer »
 
-------------- --------------

Januari

Wat is er beter dan (ook) aan het begin van een nieuw kalender alles wat geweest is, wat is, en wat komt in de handen te leggen van God?!
Al heel lang is er de internationale traditie, uitgaand van de Wereldraad van Kerken/World Council of Churches om daar een week lang aandacht aan te besteden. En daarmee ook kerken op te roepen buiten hun eigen grenzen te kijken. Om ondanks dogmatische en liturgische verschillen elkaar op te zoeken en samen te komen. Want God is éen.
Ieder jaar wordt de inhoud van deze week voorbereid door een oecumenische groep christenen ergens op de wereld. Dit jaar is de voorbereiding getroffen door Malta. Met oog voor de actualiteit brengen zij de tekst uit Handelingen 28 voor ogen waarin Paulus schipbreuk lijdt en op Malta gastvrij ontvangen wordt. “Zij waren buitengewoon vriendelijk voor ons”. Woorden van toen, woorden voor nu.
Dit jaar vindt de Week van Gebed plaats van 19 tot en met 26 januari, wij vieren het éen week later.
kerkdiensten.

 

lees meer »