zo 30 dec 2018  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. Lennart Heuvelman
Zondagsviering
Tekst(en): Jesaja 61:10 - 62:3 en Lucas 2: 33-40

Het is de eerste zondag na kerst. In de Rooms-Katholieke traditie is (zondag) 30 december het feest van de Heilige Familie: Jezus, Maria en Jozef. We lezen deze zondag in Jesaja 61:10 - 62:3 en in Lucas 2: 33-40. We staan met name stil bij de evangelie-lezing, de zegening van 'de heilige familie' door Simeon in de tempel en het profetische loflied dat Hannah vervolgens zingt. Maar het is niet slechts rozengeur en maneschijn, we horen ook over twist en zwaard. En weten immers nu al van de kindermoord in Bethlehem, de vlucht van Jozef en Maria met hun pasgeboren Jezus.
Liturgie
Kerkdienstgemist opname

terug

Laatste nieuws

Blog

-------------- --------------

lees meer »
 
Welkom Welkom

lees meer »
 
-------------- --------------

Oktober

Applaus

Na mooie muziek kan het me storen, ineens die bak van geluid die van beneden komt na een muzikale presentatie die meestal van bovenaf is gekomen.
In de muziek is het net als in een kerk waar de verhoudingen ook meestal zo zijn. Het geluid komt vanaf de hogere lezenaar, preekstoel of het hoog hangende orgel. Al was ik ooit predikant in Tilburg en was Studentenkerk Maranatha andersom gebouwd. De liturg en preker stond beneden, de gemeente eromheen op brede trappen, zonder leuning ervoor of achter. Heerlijk vond ik het, je kon iedereen goed waarnemen en voor de kerkleden zat er als het ware niets tussen hen en de liturgen en prekers. De grote zaal van de Philharmonie in Keulen en die van de eveneens nieuwe Elbphilharmonie in Hamburg zijn ook zo gebouwd, in Nederland zijn we natuurlijk al lang aan Vredenburg in Utrecht gewend dat deze indeling heeft. En ook door de grote voetbalstadions en poptempels zijn we het haast gewoon gaan vinden dat het geluid van beneden komt en wij tot op grote hoogte zitten. Maar niet in de meeste kerken. Om over na te denken?
Welke richting gaat ons gehoor op en in welke richting gaat ons applaus?
VL
 

lees meer »