zo 30 dec 2018  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. Lennart Heuvelman
Zondagsviering
Tekst(en): Jesaja 61:10 - 62:3 en Lucas 2: 33-40

Het is de eerste zondag na kerst. In de Rooms-Katholieke traditie is (zondag) 30 december het feest van de Heilige Familie: Jezus, Maria en Jozef. We lezen deze zondag in Jesaja 61:10 - 62:3 en in Lucas 2: 33-40. We staan met name stil bij de evangelie-lezing, de zegening van 'de heilige familie' door Simeon in de tempel en het profetische loflied dat Hannah vervolgens zingt. Maar het is niet slechts rozengeur en maneschijn, we horen ook over twist en zwaard. En weten immers nu al van de kindermoord in Bethlehem, de vlucht van Jozef en Maria met hun pasgeboren Jezus.
Liturgie
Kerkdienstgemist opname

terug

Laatste nieuws

Blog

19 mei 19 mei

lees meer »
 
28 mei Inspiratiemiddag Kerk en Cultuur 28 mei Inspiratiemiddag Kerk en Cultuur
lees meer »
 
-------------- --------------

Opstandi(n)g
Pasen is geweest. Het is ons weer overkomen: het bericht dat donker en dood niet het laatste woord hebben binnen het geloof in God de Vader en de Heer Jezus. Licht is in ons midden om nooit meer te verdwijnen, tot in eeuwigheid niet.
En nu zijn we onderweg naar Pinksteren. Om weer te weten dat de Geest van God bij ons is, dat wij in dit leven nooit alleen zijn. Zij (de Geest is taalkundig vrouwelijk) is er om ons aan te sporen vanuit het licht te leven en ervan uit te delen.
Dat we opstandig zijn tegen onrecht, ongerust over het gemis aan vrede op zo veel plaatsen. Dat we vriendelijk zijn en de vrede die er is delen. Dat wij tolerant en respectvol te zijn, juist voor wie en wat anders dan wijzelf lijkt. Vol van God’s liefde mogen wij zijn voor heel de bewoonde wereld.

 

lees meer »