Zondag 30 dec 2018  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. Lennart Heuvelman
Zondagsviering
Tekst(en): Jesaja 61:10 - 62:3 en Lucas 2: 33-40

Het is de eerste zondag na kerst. In de Rooms-Katholieke traditie is (zondag) 30 december het feest van de Heilige Familie: Jezus, Maria en Jozef. We lezen deze zondag in Jesaja 61:10 - 62:3 en in Lucas 2: 33-40. We staan met name stil bij de evangelie-lezing, de zegening van 'de heilige familie' door Simeon in de tempel en het profetische loflied dat Hannah vervolgens zingt. Maar het is niet slechts rozengeur en maneschijn, we horen ook over twist en zwaard. En weten immers nu al van de kindermoord in Bethlehem, de vlucht van Jozef en Maria met hun pasgeboren Jezus.
Liturgie
Kerkdienstgemist opname

terug

Laatste nieuws

 

Diaconale collectes t.b.v. actie Giro 555 Diaconale collectes t.b.v. actie Giro 555
lees meer »
 
Gratis af te halen Piano Witte Kerk Gratis af te halen Piano Witte Kerk
lees meer »
 

Eenvoudig leven Eenvoudig leven


Wie een bijbelstudieboekje zoekt dat ingaat op de actuele vragen rond zorg voor de schepping en sociale gerechtigheid kan goed uit de voeten met ‘Eenvoudig leven’. Acht hoofdstukjes met prikkelende gedachten over het goede leven en dwarse keuzes.

Wij weten, als eerste generatie in de geschiedenis, dat we hard op weg zijn deze wereld onleefbaar te maken. Die wetenschap geeft ons soms een ongemakkelijk gevoel, vooral als er vragen boven komen als: Wat moeten we doen? Wat kunnen we nog? Wat heeft prioriteit? Wat is het goede leven?

Aan het boek werd meegewerkt door Sam Janse, Bert de Leede, Koos van Noppen, Jacques Schenderling en Paul Schenderling. I
n elk hoofdstuk slaan de auteurs een brug tussen een bijbelgedeelte en de actualiteit.