zo 15 apr 2018  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. Lennart Heuvelman
Zondagsviering 1, 2, 3 dienst
Tekst(en):  Micha 4: 1-5 en Johannes 21: 15-24

Het is de jaarlijkse ‘1,2,3-dienst’, de dienst met één voorganger, twee organisten en drie orgels. Organisten zijn Wybe Kooijmans en onze cantor
Ike Wolters. Het is de derde zondag van Pasen, zondag Misericordia Domini (de barmhartigheid van de Heer). De lezingen zijn uit Micha 4: 1-5 . De evangelielezing is uit Johannes 21: 15-24, de indringende vraag van Jezus aan Petrus: ‘Heb je mij lief?’ Bijzonder is dat de vraag drie keer klinkt, maar steeds in een toon hoger. Liefde die tenslotte verbonden wordt met leiderschap. Ik denk: een interessant thema. Allen van harte uitgenodigd de muzikale dienst in de Grote Kerk bij te wonen.
Liturgie

 

terug

Laatste nieuws

Blog

Bezinning Bezinning


Er zijn diverse mogelijkheden tot ontmoeting en bezinning.
In verzorgingshuizen De Veste, Het Ravelijn en Zandbergen en in het Annacentrum.
Informatie bij de predikanten.
 

 

Gesprekskringen Gesprekskringen

Kringen
 Zijn & Zin en de Naarder Kring.

lees meer »
 
Halfvol glas Halfvol glas

Onlangs was er een levendige gemeenteavond rondom het halfvolle of halflege glas. De vraag was: hoe kijken we naar onze gemeente? En hoe staan we ten opzichte van de uitdagingen en de mogelijk oplossingen. Want het is geen makkelijke tijd om kerk te zijn. De Protestantse Kerk Nederland is nu al vele jaren actief rondom modernisering.  Vanuit de landelijke kerk worden de plaatselijke kerken hiertoe aangespoord en geïnspireerd. Geen vernieuwing om de vernieuwing. Maar verandering om het gedachtengoed van Bijbel en christendom te respecteren en voort te zetten. Zoals onze opdracht is. Het goede dat wij in Christus en de kerk hebben ontvangen is weinig waard als wij het voor onszelf houden. Dan hebben we het niet begrepen. In 1 Korintiërs 13 staat dat zo mooi: al onze eigenschappen en ijdelheden tellen niet als ze niet gegrond zijn in de liefde die haar bron vindt in de drie-enige God. Ach, het wordt toch vakantie, lees de hele brief aan de Korintiërs maar – of alle Brieven – en deel in het leven van de eerste gemeentes. Zie https://www.debijbel.nl of je eigen (reis)Bijbel. Fijne zomer gewenst!
VL, 5 juli 2018

 

lees meer »