zo 8 apr 2018  om 10.00 uur
Voorganger: Dr. J.P. Schouten
Zondagsviering Doopdienst
Tekst(en): Jesaja 26: 1-6 en Johannes 20: 19-29

Voorganger zal dit keer zijn de emeritus-predikant dr. J.P. Schouten.
Deze zondag ligt nog geheel onder het beslag van het Paasfeest. Een nieuwe toekomst is begonnen in de opstanding van Christus. De profeet Jesaja spreekt al over het toekomstperspectief dat nu in het zicht komt (Jes. 26: 1-6).‘Wij hebben een sterke stad, een stad met muren en schansen, wij hebben een sterkte stad, een stad waar de kinderen dansen…’ (zo is het berijmd in lied 175). Niet iedereen geeft zich echter meteen gewonnen aan een nieuwe toekomst. We horen vanmorgen het verhaal van Thomas, de leerling die spreekwoordelijk ‘de ongelovige’ is geworden (Johannes 20: 19-29). Er is de Heer echter veel aan gelegen om iedereen bij zijn toekomst te betrekken. En zo wordt de twijfelaar erbij getrokken: ook Thomas hoort thuis in de kring. In deze leerling zien wij de o zo menselijke aarzeling en twijfel uitgebeeld. Maar uiteindelijk zal het geloof in de opgestane Christus het winnen; voor hem kunnen mensen zich niet blijvend verschansen.
Op deze zondag ontvangen wij met vreugde een pasgeboren kind in ons midden: Willem, zoontje van Jantien en Jan-Dirk Hekma Wierda-van Leeuwen (Huizerpoortstraat 24) zal door zijn ouders in onze gemeente binnengebracht worden en de doop ontvangen. Alleen al vanwege dat feestelijke gebeuren wordt het ongetwijfeld een viering om niet te missen!
Liturgie

terug

Laatste nieuws

Blog


Opbrengst € 6.560,- ! Opbrengst € 6.560,- !

In twee weken tijd zamelde onze gemeente giften in voor de tsunami slachtoffers op Sulawesi. Hoewel het gelet de omvang van de ellende maar een druppel op een gloeiende plaat is, zijn we verheugd met het resultaat. 

lees meer »
 
Media Media

In Naarder en Bussums Nieuws
“Voor mij is een kerk geen eiland” Ds. Véronique Lindenburg wil met iedereen in gesprek
http://paper.naardernieuws.nl/open/fdebb2cb#p13

 
Ds. Véronique Lindenburg op Radio
Zondagavond 21 oktober op Radio 5, nog heel lang te vinden op internet:

 
Blog November Blog November

Religie of religiositeit?
In de dagen voorafgaand aan Hervormingsdag (31.10) was religie nogal in het nieuws. Het onderzoek dat verscheen https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/43/meer-dan-de-helft-nederlanders-niet-religieus genereerde natuurlijk reacties. Van binnen en buiten gevestigde religieuze organisaties. Want wat ís godsdienstig zijn? Wat is een godsdienst of religie? Men was aan alle kanten bereid om de eigen grenzen op te rekken...
Waar willen bij horen en waar willen wij anderen bij uitnodigen? Bij ons gevoel dat er wel iets is of bij een structuur met leden en vieringen? Of iets daartussen? Het is zowel lastig als positief dat wij ons in onze huidige cultuur niet al te makkelijk meer met een bestaande organisatie verbinden. Het kan creativiteit losmaken, maar het kan ook verlammen.
De aanwezigheid van een besef dat iets boven ons dagelijks bestaan uit gaat noemen we religiositeit. Ook dat kan niet bestaan zonder vormen, al is het een tijdschrift, een matje, een club. De illusie van vrijheid van structuur blijkt nuttig in deze tijd. De oude structuren zijn nog niet helemaal van hun negatieve betekenis ontdaan.
Behalve keuzes te maken voor het éen of het ander (religie of religiositeit) combineren we ook graag. Waarschijnlijk is dat zo gek nog niet. We weten inmiddels immers dat waarheid niet eenduidig is. We hebben begrepen dat God of het goddelijke zich op veel manieren kan manifesteren. Dat hij/zij/het geen grenzen nodig heeft. En hoe ziet dat er dan uit?
Wij kunnen niet zonder een kader voor onze begrippen – of onze geest gaat zijn eigen weg en dat noemen we niet-gezond. De wijn heeft de fles nodig of het glas, de koffie de beker. Een vorm kan veranderen zonder dat dat invloed heeft op de inhoud. Kennen we de inhoud van ons eigen geloof en hoe kan de inhoud ons inspireren tot nieuwe relaties en vormen?
VL

lees meer »