zo 8 apr 2018  om 10.00 uur
Voorganger: Dr. J.P. Schouten
Zondagsviering Doopdienst
Tekst(en): Jesaja 26: 1-6 en Johannes 20: 19-29

Voorganger zal dit keer zijn de emeritus-predikant dr. J.P. Schouten.
Deze zondag ligt nog geheel onder het beslag van het Paasfeest. Een nieuwe toekomst is begonnen in de opstanding van Christus. De profeet Jesaja spreekt al over het toekomstperspectief dat nu in het zicht komt (Jes. 26: 1-6).‘Wij hebben een sterke stad, een stad met muren en schansen, wij hebben een sterkte stad, een stad waar de kinderen dansen…’ (zo is het berijmd in lied 175). Niet iedereen geeft zich echter meteen gewonnen aan een nieuwe toekomst. We horen vanmorgen het verhaal van Thomas, de leerling die spreekwoordelijk ‘de ongelovige’ is geworden (Johannes 20: 19-29). Er is de Heer echter veel aan gelegen om iedereen bij zijn toekomst te betrekken. En zo wordt de twijfelaar erbij getrokken: ook Thomas hoort thuis in de kring. In deze leerling zien wij de o zo menselijke aarzeling en twijfel uitgebeeld. Maar uiteindelijk zal het geloof in de opgestane Christus het winnen; voor hem kunnen mensen zich niet blijvend verschansen.
Op deze zondag ontvangen wij met vreugde een pasgeboren kind in ons midden: Willem, zoontje van Jantien en Jan-Dirk Hekma Wierda-van Leeuwen (Huizerpoortstraat 24) zal door zijn ouders in onze gemeente binnengebracht worden en de doop ontvangen. Alleen al vanwege dat feestelijke gebeuren wordt het ongetwijfeld een viering om niet te missen!
Liturgie

terug

Laatste nieuws

Blog

Bezinning Bezinning


Er zijn diverse mogelijkheden tot ontmoeting en bezinning.
In verzorgingshuizen De Veste, Het Ravelijn en Zandbergen en in het Annacentrum.
Informatie bij de predikanten.
 

 

Gesprekskringen Gesprekskringen

Kringen
 Zijn & Zin en de Naarder Kring.

lees meer »
 
Halfvol glas Halfvol glas

Onlangs was er een levendige gemeenteavond rondom het halfvolle of halflege glas. De vraag was: hoe kijken we naar onze gemeente? En hoe staan we ten opzichte van de uitdagingen en de mogelijk oplossingen. Want het is geen makkelijke tijd om kerk te zijn. De Protestantse Kerk Nederland is nu al vele jaren actief rondom modernisering.  Vanuit de landelijke kerk worden de plaatselijke kerken hiertoe aangespoord en geïnspireerd. Geen vernieuwing om de vernieuwing. Maar verandering om het gedachtengoed van Bijbel en christendom te respecteren en voort te zetten. Zoals onze opdracht is. Het goede dat wij in Christus en de kerk hebben ontvangen is weinig waard als wij het voor onszelf houden. Dan hebben we het niet begrepen. In 1 Korintiërs 13 staat dat zo mooi: al onze eigenschappen en ijdelheden tellen niet als ze niet gegrond zijn in de liefde die haar bron vindt in de drie-enige God. Ach, het wordt toch vakantie, lees de hele brief aan de Korintiërs maar – of alle Brieven – en deel in het leven van de eerste gemeentes. Zie https://www.debijbel.nl of je eigen (reis)Bijbel. Fijne zomer gewenst!
VL, 5 juli 2018

 

lees meer »