zo 1 apr 2018  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. Lennart Heuvelman en ds. Véronique Lindenburg
Pasen
Tekst(en): Jesaja 25: 6-9 en Johannes 20: 1-18

Het feest van de bevrijding van de dood, het feest van het nieuwe begin, feest van het leven. Het is niet goed om slechts bij het (lege) graf stil te blijven staan, de opstanding maakt immers opstandig. Het graf vormt vooral een vertrekpunt en markeert een nieuw begin. Dat we zullen leven en anderen bij het leven betrekken! Jezus is en blijft de lévende, waar wij zijn woorden blijven naspreken en doen ‘zoals hij heeft gedaan’.
We lezen in de dienst het opstandingsevangelie in Johannes 20: 1-18, waarin het zoeken van Maria van Magdala naar haar Heer telkens weer ontroert. De lezing uit het Oude Testament is Jesaja 25: 6-9, de profetie van het feestmaal dat Bij de diensten de Eeuwige aanricht voor alle volken. Eten en drinken in overvloed, dood en verdriet bestaan niet meer. Eindelijk zien de volken Gods bedoeling met de schepping. In deze dienst zal de cantorij o.l.v. Ike Wolters haar zeer gewaardeerde medewerking verlenen, evenals onze organist Wybe Kooijmans en trompettist Edward de Bode. Even voor 10.00 beginnen we al met het zingen van paasliederen. We wensen elkaar een heel feestelijke paasviering toe!
Liturgie

terug

Laatste nieuws

Blog

Bezinning Bezinning


Er zijn diverse mogelijkheden tot ontmoeting en bezinning.
In verzorgingshuizen De Veste, Het Ravelijn en Zandbergen en in het Annacentrum.
Informatie bij de predikanten.
 

 

Gesprekskringen Gesprekskringen

Kringen
 Zijn & Zin en de Naarder Kring.

lees meer »
 
Halfvol glas Halfvol glas

Onlangs was er een levendige gemeenteavond rondom het halfvolle of halflege glas. De vraag was: hoe kijken we naar onze gemeente? En hoe staan we ten opzichte van de uitdagingen en de mogelijk oplossingen. Want het is geen makkelijke tijd om kerk te zijn. De Protestantse Kerk Nederland is nu al vele jaren actief rondom modernisering.  Vanuit de landelijke kerk worden de plaatselijke kerken hiertoe aangespoord en geïnspireerd. Geen vernieuwing om de vernieuwing. Maar verandering om het gedachtengoed van Bijbel en christendom te respecteren en voort te zetten. Zoals onze opdracht is. Het goede dat wij in Christus en de kerk hebben ontvangen is weinig waard als wij het voor onszelf houden. Dan hebben we het niet begrepen. In 1 Korintiërs 13 staat dat zo mooi: al onze eigenschappen en ijdelheden tellen niet als ze niet gegrond zijn in de liefde die haar bron vindt in de drie-enige God. Ach, het wordt toch vakantie, lees de hele brief aan de Korintiërs maar – of alle Brieven – en deel in het leven van de eerste gemeentes. Zie https://www.debijbel.nl of je eigen (reis)Bijbel. Fijne zomer gewenst!
VL, 5 juli 2018

 

lees meer »