zo 4 mrt 2018  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. Lennart Heuvelman
Zondagsviering 3e zondag 40 dagentijd
Tekst(en): Exodus 20: 1-17 en Johannes 2: 13-22

De zondag draagt de naam ‘oculi’, ogen. Afkomstig uit de introïtuspsalm van deze zondag, Psalm 25: ‘Mijn ogen zijn altijd gericht op de Heer’. De evangelielezing is uit Johannes 2:13-22, het verhaal van de tempelreiniging. De leerlingen herinneren zich de woorden van Jezus over de tempel ‘in drie dagen opwekken’ als gesproken over de tempel van zijn lichaam. Dat herinneren zij zich nadat hij is opgewekt uit de doden. Daarmee komt de tempelreiniging in het teken van de opstanding te staan. In de gemeente gaat het niet meer om de tempel als plaats van aanbidding, maar om het lichaam van Christus als gemeenschap van gelovigen. In die gemeenschap vertrouwen ze op de schrift en het woord, dat Jezus heeft gesproken. De lezing uit het Oude Testament is Exodus 20: 1-17. We zien uit naar een inspirerende 3e zondag in de 40dagentijd, als voorbereiding op Pasen.

Liturgie

terug

Laatste nieuws

Blog

23 september 23 september

  

Vrede maak je samen!

Loop mee zondag 23 september 2018 start en afsluiting bij Vestingmuseum, Naarden
12 tot 14 uur ontmoet, zing, dans, bouw, wandel met (on)bekenden

lees meer »
 
23 september t/m 25 oktober 23 september t/m 25 oktober

lees meer »
 
Blog September Blog September

Het nieuwe seizoen van activiteiten beginnen we met  “een goed gesprek”. Dat is het thema van de startactiviteiten van de Protestantse Kerk (PKN) door het hele land. En goede gesprekken horen natuurlijk bij de kerk.
In de Bijbel wordt ook heel veel afgepraat en volgens de PKN gaat het bij een goed gesprek om een “echte ontmoeting met tijd en aandacht”. Gesprekken tijdens ontmoetingen die vele vormen en inhouden en tijdsduren kennen zijn van alle tijden en plaatsen.
Jezus vraagt bijvoorbeeld aan zijn leerlingen: “Wie zeggen de mensen dat ik ben?” En de leerlingen antwoorden wat ze gehoord hebben en wat ze onder elkaar hebben gedacht en besproken. Er is dus al heel veel gedacht en gezegd voordat ze hun antwoord geven.
Een “geloofsgesprek” is een gesprek waarin ons geloof aan de orde komt. Ik merkte in de wandelgangen van ’t Gooi dat we dat wat zwaar vinden klinken. Het geloof kan toch ook ter sprake komen in een tuin, op de fiets, bij een winkel, in het ziekenhuis? En dat gebeurt ook.
“Echte ontmoetingen met tijd en aandacht”, ze zijn zo divers als de bladeren aan een boom.
 

lees meer »