zo 28 jan 2018  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. A. Sneep
Zondagsviering Witte Kerk, Viering Heilig Avondmaal met medewerking van de Naarder Cantorij o.l.v. Ike Wolters
Tekst(en): Psalm 111 en Marcus 1:21-28

We vieren de Maaltijd van de Heer en de Cantorij werkt mee aan de dienst. De lezing Psalm 111 wordt gezongen en gelezen. De tweede lezing is uit Marcus 1:21-28, waar we lezen hoe mensen verwonderd waren dat Jezus onderricht gaf over de Schrift als iemand die gezag bezat en niet zoals ze gewend waren van de schriftgeleerden.
De cantorij zingt o.a.
“Vruchteloos zou leven zijn” (t. Henk Jongerius/m. Chris van Bruggen):
Vruchteloos zou leven zijn als een stroom zonder water,
als een boom zonder bladeren als Gij niet de bron zou zijn.
Ademloos zou leven zijn, als een mond zonder woorden,
als een lied zonder akkoorden, Als Gij niet de stem zou zijn.
Doelloos zou ons leven zijn, als een weg zonder einde,
als een blinde zonder geleide, als Gij niet het licht zou zijn.
Zinloos zou ons leven zijn, als een kind zonder moeder,
als een mens zonder behoeder, als uw naam er niet zou zijn.


Liturgie
Preek


 

terug

Laatste nieuws

Blog

Bezinning Bezinning


Er zijn diverse mogelijkheden tot ontmoeting en bezinning.
In verzorgingshuizen De Veste, Het Ravelijn en Zandbergen en in het Annacentrum.
Informatie bij de predikanten.
 

 

Gesprekskringen Gesprekskringen

Kringen
 Zijn & Zin en de Naarder Kring.

lees meer »
 
Halfvol glas Halfvol glas

Onlangs was er een levendige gemeenteavond rondom het halfvolle of halflege glas. De vraag was: hoe kijken we naar onze gemeente? En hoe staan we ten opzichte van de uitdagingen en de mogelijk oplossingen. Want het is geen makkelijke tijd om kerk te zijn. De Protestantse Kerk Nederland is nu al vele jaren actief rondom modernisering.  Vanuit de landelijke kerk worden de plaatselijke kerken hiertoe aangespoord en geïnspireerd. Geen vernieuwing om de vernieuwing. Maar verandering om het gedachtengoed van Bijbel en christendom te respecteren en voort te zetten. Zoals onze opdracht is. Het goede dat wij in Christus en de kerk hebben ontvangen is weinig waard als wij het voor onszelf houden. Dan hebben we het niet begrepen. In 1 Korintiërs 13 staat dat zo mooi: al onze eigenschappen en ijdelheden tellen niet als ze niet gegrond zijn in de liefde die haar bron vindt in de drie-enige God. Ach, het wordt toch vakantie, lees de hele brief aan de Korintiërs maar – of alle Brieven – en deel in het leven van de eerste gemeentes. Zie https://www.debijbel.nl of je eigen (reis)Bijbel. Fijne zomer gewenst!
VL, 5 juli 2018

 

lees meer »