zo 21 jan 2018  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. Lennart Heuvelman
Zondagsviering Witte Kerk
Tekst(en): 1 Samuël 3: 1-10 en Marcus 1: 14-20

Op de derde zondag van Epifanie lezen we het evangelie in Marcus 1: 14-20, de roeping van de eerste discipelen. Mensen worden met hun eigen gaven, talenten, en deskundigheden geroepen in dienst van de Heer. Het beeld van de ‘vissers van mensen’ laat zien, dat mensen worden gered, weggevist uit diepten vandaan, waar je als mens niet kunt leven. Dat alles heeft te maken met het evangelie van het Koninkrijk, waarin ook wij allen geroepen zijn tot díe dienst, om met eigen gaven en deskundigheid van betekenis te zijn, vissers te zijn of te worden. In het Oude Testament lezen we ook over een bijzondere roeping, die van Samuël. We lezen het in 1 Samuël 3: 1-10. Allen van harte uitgenodigd om deze dienst in de Witte Kerk mee te vieren.
Liturgie

terug

Laatste nieuws

Blog

Bezinning Bezinning


Er zijn diverse mogelijkheden tot ontmoeting en bezinning.
In verzorgingshuizen De Veste, Het Ravelijn en Zandbergen en in het Annacentrum.
Informatie bij de predikanten.
 

 

Gesprekskringen Gesprekskringen

Kringen
 Zijn & Zin en de Naarder Kring.

lees meer »
 
Halfvol glas Halfvol glas

Onlangs was er een levendige gemeenteavond rondom het halfvolle of halflege glas. De vraag was: hoe kijken we naar onze gemeente? En hoe staan we ten opzichte van de uitdagingen en de mogelijk oplossingen. Want het is geen makkelijke tijd om kerk te zijn. De Protestantse Kerk Nederland is nu al vele jaren actief rondom modernisering.  Vanuit de landelijke kerk worden de plaatselijke kerken hiertoe aangespoord en geïnspireerd. Geen vernieuwing om de vernieuwing. Maar verandering om het gedachtengoed van Bijbel en christendom te respecteren en voort te zetten. Zoals onze opdracht is. Het goede dat wij in Christus en de kerk hebben ontvangen is weinig waard als wij het voor onszelf houden. Dan hebben we het niet begrepen. In 1 Korintiërs 13 staat dat zo mooi: al onze eigenschappen en ijdelheden tellen niet als ze niet gegrond zijn in de liefde die haar bron vindt in de drie-enige God. Ach, het wordt toch vakantie, lees de hele brief aan de Korintiërs maar – of alle Brieven – en deel in het leven van de eerste gemeentes. Zie https://www.debijbel.nl of je eigen (reis)Bijbel. Fijne zomer gewenst!
VL, 5 juli 2018

 

lees meer »