zo 10 mrt 2019  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. Véronique Lindenburg
Zondagsviering Grote Kerk 1e zondag van de 40-dagentijd
Tekst(en): Romeinen 10:8-13 en Lucas 4:1-13

Wij volgen het leesrooster en lezen uit het Evangelie naar Lucas. De activiteiten van de Kindernevendienst horen daarbij. In Lucas 4:1-13 gaat het om de verzoeking van Jezus in de woestijn. Hij heeft die weerstaan. Zijn die verzoekingen ook voor ons herkenbaar? Romeinen 10:8-13 heeft veel interessante thema's in zich. We laten ons verrassen.

Liturgie
kerkdienstgemist-Opname
Preek


 

terug

Laatste nieuws

Blog

19 mei 19 mei

lees meer »
 
28 mei Inspiratiemiddag Kerk en Cultuur 28 mei Inspiratiemiddag Kerk en Cultuur
lees meer »
 
-------------- --------------

Opstandi(n)g
Pasen is geweest. Het is ons weer overkomen: het bericht dat donker en dood niet het laatste woord hebben binnen het geloof in God de Vader en de Heer Jezus. Licht is in ons midden om nooit meer te verdwijnen, tot in eeuwigheid niet.
En nu zijn we onderweg naar Pinksteren. Om weer te weten dat de Geest van God bij ons is, dat wij in dit leven nooit alleen zijn. Zij (de Geest is taalkundig vrouwelijk) is er om ons aan te sporen vanuit het licht te leven en ervan uit te delen.
Dat we opstandig zijn tegen onrecht, ongerust over het gemis aan vrede op zo veel plaatsen. Dat we vriendelijk zijn en de vrede die er is delen. Dat wij tolerant en respectvol te zijn, juist voor wie en wat anders dan wijzelf lijkt. Vol van God’s liefde mogen wij zijn voor heel de bewoonde wereld.

 

lees meer »