zo 3 mrt 2019  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. Lennart Heuvelman
Zondagsviering Grote Kerk Viering Heilig Avondmaal m.m.v. De Naarder Cantorij o.l.v. Ike Wolters en Henriëtte Bout, fluitiste
Tekst(en): Jeremia 7: 1-15 en Lucas 6: 39-49


Medewerking wordt verleend door de Naarder Cantorij o.l.v. Ike Wolters en we verheugen ons op de extra muzikale bijdrage, naast organist Wybe Kooijmans, van Henriëtte Bout die fluit zal spelen. In de evangelielezing horen we enkele gelijkenissen van Jezus, waarvan misschien wel de bekendste 'een dwaas man bouwde zijn huis op het zand, maar een wijs man bouwde zijn huis op een rots' is. We zien uit naar deze dienst en de viering van de maaltijd van de Heer. Een inspirerende dienst in de Grote Kerk toegewenst!
Liturgie
Kerkdienstgemist opname

terug

Laatste nieuws

Blog

19 mei 19 mei

lees meer »
 
28 mei Inspiratiemiddag Kerk en Cultuur 28 mei Inspiratiemiddag Kerk en Cultuur
lees meer »
 
-------------- --------------

Opstandi(n)g
Pasen is geweest. Het is ons weer overkomen: het bericht dat donker en dood niet het laatste woord hebben binnen het geloof in God de Vader en de Heer Jezus. Licht is in ons midden om nooit meer te verdwijnen, tot in eeuwigheid niet.
En nu zijn we onderweg naar Pinksteren. Om weer te weten dat de Geest van God bij ons is, dat wij in dit leven nooit alleen zijn. Zij (de Geest is taalkundig vrouwelijk) is er om ons aan te sporen vanuit het licht te leven en ervan uit te delen.
Dat we opstandig zijn tegen onrecht, ongerust over het gemis aan vrede op zo veel plaatsen. Dat we vriendelijk zijn en de vrede die er is delen. Dat wij tolerant en respectvol te zijn, juist voor wie en wat anders dan wijzelf lijkt. Vol van God’s liefde mogen wij zijn voor heel de bewoonde wereld.

 

lees meer »