zo 14 okt 2018  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. Lennart Heuvelman
Zondagsviering m.m.v. de Naarder Cantorij o.l.v. Ike Wolters en soliste Luc Ket
Tekst(en): Deuteronomium 15: 1-11 en uit Marcus 10: 17-31

Op deze vierde zondag van de herfst zal de Naarder Cantorij o.l.v. Ike Wolters aan de dienst medewerking verlenen. Deze zondag hebben we in de Grote Kerk ook een soliste in ons midden, de sopraan Luc Ket. Zij zal met de cantorij twee stukken van F. Mendelssohn ten gehore brengen, o.a. 'Hôr mein bitten'. Wybe Kooijmans is, als vertrouwd, de organist. De lezingen zijn deze zondag uit Deuteronomium 15: 1-11 en uit Marcus 10: 17-31, met als verbindend thema 'Alleen vertrouwen op God'. We wensen elkaar een inspirerende dienst toe.
Liturgie
 

terug

Laatste nieuws

Blog

19 mei 19 mei

lees meer »
 
28 mei Inspiratiemiddag Kerk en Cultuur 28 mei Inspiratiemiddag Kerk en Cultuur
lees meer »
 
-------------- --------------

Opstandi(n)g
Pasen is geweest. Het is ons weer overkomen: het bericht dat donker en dood niet het laatste woord hebben binnen het geloof in God de Vader en de Heer Jezus. Licht is in ons midden om nooit meer te verdwijnen, tot in eeuwigheid niet.
En nu zijn we onderweg naar Pinksteren. Om weer te weten dat de Geest van God bij ons is, dat wij in dit leven nooit alleen zijn. Zij (de Geest is taalkundig vrouwelijk) is er om ons aan te sporen vanuit het licht te leven en ervan uit te delen.
Dat we opstandig zijn tegen onrecht, ongerust over het gemis aan vrede op zo veel plaatsen. Dat we vriendelijk zijn en de vrede die er is delen. Dat wij tolerant en respectvol te zijn, juist voor wie en wat anders dan wijzelf lijkt. Vol van God’s liefde mogen wij zijn voor heel de bewoonde wereld.

 

lees meer »