zo 22 apr 2018  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. Lennart Heuvelman
Zondagsviering m.m.v. Kamerkoor Capricciata o.l.v. Robert van der Vinne
Tekst(en): Ezechiël 34: 1-10 en Johannes 10: 11-16

Het wordt wederom een bijzondere,muzikale dienst. Aan de dienst zal naast organist Wybe Kooijmans het Kamerkoor Capricciata o.l.v. Robert van der
Vinne haar gewaardeerde medewerking verlenen. Kamerkoor Capricciata is in 1992 opgericht door Muziekschool Gooi Noord in Bussum, nadat in 1995 de muziekschool werd opgeheven ging het koor zelfstandig verder. We zijn blij dat Capricciata bij ons in de dienst te gast is en zien uit naar hun muzikale bijdrage aan deer edienst. De lezing uit het Oude Testament is Ezechiël 34: 1-10, de evangelielezing op deze vierde paaszondag
(‘Jubilate’) is Johannes 10: 11-16. De oudkatholieke kerk noemt deze zondag ook wel ‘de zondag van de Goede Herder’. Bij ons in de Grote Kerk en als beeldmerk van onze Protestantse Gemeente een bekend beeld. De herder die lijf en ziel inzet voor de schapen. Daarover zal het dan ook in de verkondiging gaan. Allen van harte welkom in deze muzikale viering in de Grote Kerk.
Liturgie

terug

Laatste nieuws

Blog

23 september 23 september

  

Vrede maak je samen!

Loop mee zondag 23 september 2018 start en afsluiting bij Vestingmuseum, Naarden
12 tot 14 uur ontmoet, zing, dans, bouw, wandel met (on)bekenden

lees meer »
 
23 september t/m 25 oktober 23 september t/m 25 oktober

lees meer »
 
Blog September Blog September

Het nieuwe seizoen van activiteiten beginnen we met  “een goed gesprek”. Dat is het thema van de startactiviteiten van de Protestantse Kerk (PKN) door het hele land. En goede gesprekken horen natuurlijk bij de kerk.
In de Bijbel wordt ook heel veel afgepraat en volgens de PKN gaat het bij een goed gesprek om een “echte ontmoeting met tijd en aandacht”. Gesprekken tijdens ontmoetingen die vele vormen en inhouden en tijdsduren kennen zijn van alle tijden en plaatsen.
Jezus vraagt bijvoorbeeld aan zijn leerlingen: “Wie zeggen de mensen dat ik ben?” En de leerlingen antwoorden wat ze gehoord hebben en wat ze onder elkaar hebben gedacht en besproken. Er is dus al heel veel gedacht en gezegd voordat ze hun antwoord geven.
Een “geloofsgesprek” is een gesprek waarin ons geloof aan de orde komt. Ik merkte in de wandelgangen van ’t Gooi dat we dat wat zwaar vinden klinken. Het geloof kan toch ook ter sprake komen in een tuin, op de fiets, bij een winkel, in het ziekenhuis? En dat gebeurt ook.
“Echte ontmoetingen met tijd en aandacht”, ze zijn zo divers als de bladeren aan een boom.
 

lees meer »