zo 10 dec 2017  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. Lennart Heuvelman
Zondagsviering 2e zondag van de Advent
Tekst(en): Genesis 1: 1-5 en Johannes 1: 1-7

2e zondag van de Advent,hebben we een bijzondere dienst, op de ‘dag van de rechten van de mens’. Ook in de dienst staan we daarbij stil. Deze zondag hebben we de ‘preek van de leek’ voor het eerst, door ons gemeentelid Lydia Heuveling van Beek. ‘Preek van de leek’ doet eigenlijk tekort aan wat ons voor ogen staat. Het gaat er juist om iemands kracht en talenten voor het voetlicht te brengen.
Persoonlijk en als gelovig mens liggen de mensenrechten haar na aan het hart. Daarom zal Lydia de preek verzorgen, ds. Lennart Heuvelman is de liturg in deze dienst.
De lezingen zijn Genesis 1: 1-5, Johannes 1: 1-7, twee lezingen over de schepping, de kracht van het woord en maken van licht. De derde lezing bevat delen uit de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. U bent allen van harte uitgenodigd de dienst in de Grote Kerk bij te wonen en met elkaar stil te staan bij de rechten van de mens in bijbels opzicht.
Liturgie
Lekenpreek mensenrechten
Een kort filmpje: 

terug

Laatste nieuws

Blog

Bezinning Bezinning


Er zijn diverse mogelijkheden tot ontmoeting en bezinning.
In verzorgingshuizen De Veste, Het Ravelijn en Zandbergen en in het Annacentrum.
Informatie bij de predikanten.
 

 

Gesprekskringen Gesprekskringen

Kringen
 Zijn & Zin en de Naarder Kring.

lees meer »
 
Halfvol glas Halfvol glas

Onlangs was er een levendige gemeenteavond rondom het halfvolle of halflege glas. De vraag was: hoe kijken we naar onze gemeente? En hoe staan we ten opzichte van de uitdagingen en de mogelijk oplossingen. Want het is geen makkelijke tijd om kerk te zijn. De Protestantse Kerk Nederland is nu al vele jaren actief rondom modernisering.  Vanuit de landelijke kerk worden de plaatselijke kerken hiertoe aangespoord en geïnspireerd. Geen vernieuwing om de vernieuwing. Maar verandering om het gedachtengoed van Bijbel en christendom te respecteren en voort te zetten. Zoals onze opdracht is. Het goede dat wij in Christus en de kerk hebben ontvangen is weinig waard als wij het voor onszelf houden. Dan hebben we het niet begrepen. In 1 Korintiërs 13 staat dat zo mooi: al onze eigenschappen en ijdelheden tellen niet als ze niet gegrond zijn in de liefde die haar bron vindt in de drie-enige God. Ach, het wordt toch vakantie, lees de hele brief aan de Korintiërs maar – of alle Brieven – en deel in het leven van de eerste gemeentes. Zie https://www.debijbel.nl of je eigen (reis)Bijbel. Fijne zomer gewenst!
VL, 5 juli 2018

 

lees meer »