Zondag 25 okt 2020  om 10.00 - 11.00 uur
Voorganger: Ds. Lennart Heuvelman
Kerkdienst 25 oktober 2020 geannuleerd

Via de Corona-app is een aantal van de kerkgangers bij de viering in de Grote Kerk op zondag 18 oktober jl. erop geattendeerd minstens 15 minuten dicht bij iemand met corona te zijn geweest. Besmetting is nu nog niet uit te sluiten.
Wie besmet is, kan het virus aan anderen doorgeven. Ook als je je niet ziek voelt.
Om risico te beperken, is er zondag 25 oktober 2020 geen zondagse eredienst in de Grote Kerk te Naarden. De overdenking van predikant ds. Lennart Heuvelman is via kerkdiensten in audio wel te beluisteren op de website.


 

terug

Laatste nieuws

 

Diaconale collectes t.b.v. actie Giro 555 Diaconale collectes t.b.v. actie Giro 555
lees meer »
 
Gratis af te halen Piano Witte Kerk Gratis af te halen Piano Witte Kerk
lees meer »
 

Eenvoudig leven Eenvoudig leven


Wie een bijbelstudieboekje zoekt dat ingaat op de actuele vragen rond zorg voor de schepping en sociale gerechtigheid kan goed uit de voeten met ‘Eenvoudig leven’. Acht hoofdstukjes met prikkelende gedachten over het goede leven en dwarse keuzes.

Wij weten, als eerste generatie in de geschiedenis, dat we hard op weg zijn deze wereld onleefbaar te maken. Die wetenschap geeft ons soms een ongemakkelijk gevoel, vooral als er vragen boven komen als: Wat moeten we doen? Wat kunnen we nog? Wat heeft prioriteit? Wat is het goede leven?

Aan het boek werd meegewerkt door Sam Janse, Bert de Leede, Koos van Noppen, Jacques Schenderling en Paul Schenderling. I
n elk hoofdstuk slaan de auteurs een brug tussen een bijbelgedeelte en de actualiteit.