zo 17 mrt 2019  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. Lennart Heuvelman en pastor Baptiste Tuin
Zondagsviering Grote Kerk 2e zondag van de 40-dagentijd. Doopdienst
Tekst(en): 1 Korintiërs 13

Het is een bijzondere en vanwege de 40-dagentijd een ingetogen-feestelijke dienst.
In deze dienst zullen Emma Lemstra, dochter van
Thomas Lemstra en Anne Kuiper, en Sverre Mansvelder, zoon van Dirk-Jan Mansvelder en Lilian Mansvelder-Potjer, worden gedoopt. Het zal een voluit oecumenische doopviering zijn, waarin ds. Lennart Heuvelman en pastor Baptiste Tuin beiden zullen voorgaan. De gesprekken over de (betekenis van de) doop en de invulling van de doopdienst zijn nog in volle gang, maar in elk geval zal 1 Korintiërs 13, de brieflezing van deze zondag en het lied over de liefde, centraal staan. In de 40-dagentijd bereiden we ons voor op het komende paasfeest, het feest van liefde en genade en een nieuw begin. In dit feest komt de grote liefde van God voor de mens tot uiting. Deze doopzondag zal daarvan een voorbode zijn. In oecumenisch opzicht: 17 maart is ook de naamdag van de heilige Gertrudis, het lied van de zondag is 'Liefde eenmaal uitgesproken...' (Gezang 791). We wensen Thomas en Anne, Dirk-Jan en Lilian samen met de gemeente en natuurlijk met dopelingen Emma en Sverre, een gezegende doopdienst toe.
Liturgie
Kerkdienstgemist opname

terug

Laatste nieuws

Blog


Inspiratiedag Kerk in Actie Inspiratiedag Kerk in Actie

6 April - Een dag over contextueel Bijbellezen buiten & binnen de vesting in Naarden.
Thema: Kwetsbaar
Klik voor meer informatie

lees meer »
 

Iedereen is welkom! Iedereen is welkom!

Bij ons is iedereen welkom!
Dat werd in de week van 7 januari weer eens duidelijk toen aan de gevel van het kantoor van de Protestantse Gemeente Naarden de regenboogvlag werd opgehangen. 

lees meer »
 
-------------- --------------

Maart 

Een Nederlands boek uit de middeleeuwen, oorspronkelijk in het Latijn geschreven, is nog steeds interessant. Dat is “De navolging van Christus” (“De imitatio Christi”, +- 1440) van Thomas a Kempis (ofwel Thomas uit Kempen, tussen Krefeld en Venlo in). Het is een verzameling teksten en spreuken over het leven als Christen. Een eenvoudig leven, dicht bij de bron van het Evangelie.  Hij leefde uit de leer van de Moderne Devotie, een mystieke stroming in de rooms-katholieke kerk van zijn tijd die ook door protestanten werd en wordt gewaardeerd. Het gaat volgens hem in het gelovig leven om geloof en vertrouwen.
De priesters in zijn leefgemeenschap raadt hij bijvoorbeeld aan, als zij de eucharistie gaan vieren: “Breng jezelf met volle zelfverloochening en met volkomen overtuiging op het altaar van je hart (..) door je lichaam en ziel gelovig aan Mij, God, toe te vertrouwen.” Mooie wijze woorden ook voor ons in deze  voorbereidingstijd voor Pasen.
40 Dagen noemen we de periode die dit jaar van 6 maart tot 21 april duurt. Met zes zondagen en de zevende is de Paasochtend. Veertig, want dat betekent in Bijbelse taal: veel, bijna té veel. Een tijd die je maar moeilijk uit kunt houden. Door wat er in gebeurt of in ons geval door waar je aan denkt.
Het lijden van Jezus staat centraal in de 40dagentijd. Zijn lijden naar geest en lichaam. En zoals ná zijn dood en opstanding in de brieven van zijn volgelingen wordt beschreven, hij heeft dat voor ons doorstaan. Hij deed wat hij moest doen, het was hem niet te veel.
Kunnen wij Christus Jezus navolgen, “imiteren”? In zijn liefde voor mensen, zijn eerbied voor God, zijn trouw aan de opdracht van zijn leven en zichzelf? Dat wij dat geloof en vertrouwen in ons leven mogen ontdekken, vieren, opbouwen en verder dragen. Ook als het bijna te veel lijkt.
VL

 

lees meer »