zo 17 mrt 2019  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. Lennart Heuvelman en pastor Baptiste Tuin
Zondagsviering Grote Kerk 2e zondag van de 40-dagentijd. Doopdienst
Tekst(en): 1 Korintiërs 13

Het is een bijzondere en vanwege de 40-dagentijd een ingetogen-feestelijke dienst.
In deze dienst zullen Emma Lemstra, dochter van
Thomas Lemstra en Anne Kuiper, en Sverre Mansvelder, zoon van Dirk-Jan Mansvelder en Lilian Mansvelder-Potjer, worden gedoopt. Het zal een voluit oecumenische doopviering zijn, waarin ds. Lennart Heuvelman en pastor Baptiste Tuin beiden zullen voorgaan. De gesprekken over de (betekenis van de) doop en de invulling van de doopdienst zijn nog in volle gang, maar in elk geval zal 1 Korintiërs 13, de brieflezing van deze zondag en het lied over de liefde, centraal staan. In de 40-dagentijd bereiden we ons voor op het komende paasfeest, het feest van liefde en genade en een nieuw begin. In dit feest komt de grote liefde van God voor de mens tot uiting. Deze doopzondag zal daarvan een voorbode zijn. In oecumenisch opzicht: 17 maart is ook de naamdag van de heilige Gertrudis, het lied van de zondag is 'Liefde eenmaal uitgesproken...' (Gezang 791). We wensen Thomas en Anne, Dirk-Jan en Lilian samen met de gemeente en natuurlijk met dopelingen Emma en Sverre, een gezegende doopdienst toe.
Liturgie
Kerkdienstgemist opname

terug

Laatste nieuws

Blog

Zomergroet Zomergroet

lees meer »
 

Meet Ups - Barmhartigheid Meet Ups - Barmhartigheid

Bij aanvang van het nieuwe seizoen gaan we van start met de vervolgbijeenkomsten op de theatervoorstelling De Omzieners die december vorig jaar werd gespeeld door de acteurs van de Joseph Wresinski Cultuurstichting.
We organiseren met elkaar drie bijeenkomsten over Barmhartigheid en en zijn gestart op 8 september!

lees meer »
 
-------------- --------------

September

Amen - Het is zo
Het woord “amen” komt uit het Hebreeuws en staat al opgeschreven in de Thora en in de psalmen.  Het houdt verband met woorden als steunen, bevestigen, betrouwbaar zijn. Het staat al vroeg in de bijbel, al diverse keren in de Thora en bij de profeten Jesaja en Jeremia. Psalm 41:14 wordt besloten met: “Geprezen zij de Heer, de God van Israel, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen, amen.” In het Nieuwe Testament klinkt het amen als bevestiging van een uitspraak of lofprijzing: “Zó is het”. “Amen” wordt gezegd na een gebed waarin je je hart uitstort voor God, na een profetie, en het klinkt meestal als afsluiting van een preek. Huub Oosterhuis nam het vaak in zijn teksten op als “Zo moge het zijn”.
Want sommige dingen weet je en op andere hoop je. Wat is zeker en wat niet? Op de betrouwbaarheid van God kunnen we “amen” zeggen, op onze eigen beloftes niet? Een preek die met een vraag eindigt heeft eigenlijk geen “amen” nodig. Onze hartekreet naar God wordt erdoor bekrachtigd.
Het is zo, het mag zo zijn, dát het zo mag zijn… dat wij Gods betrouwbaarheid kennen en vieren en leven.
VL 

lees meer »