zo 17 mrt 2019  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. Lennart Heuvelman en pastor Baptiste Tuin
Zondagsviering Grote Kerk 2e zondag van de 40-dagentijd. Doopdienst
Tekst(en): 1 Korintiërs 13

Het is een bijzondere en vanwege de 40-dagentijd een ingetogen-feestelijke dienst.
In deze dienst zullen Emma Lemstra, dochter van
Thomas Lemstra en Anne Kuiper, en Sverre Mansvelder, zoon van Dirk-Jan Mansvelder en Lilian Mansvelder-Potjer, worden gedoopt. Het zal een voluit oecumenische doopviering zijn, waarin ds. Lennart Heuvelman en pastor Baptiste Tuin beiden zullen voorgaan. De gesprekken over de (betekenis van de) doop en de invulling van de doopdienst zijn nog in volle gang, maar in elk geval zal 1 Korintiërs 13, de brieflezing van deze zondag en het lied over de liefde, centraal staan. In de 40-dagentijd bereiden we ons voor op het komende paasfeest, het feest van liefde en genade en een nieuw begin. In dit feest komt de grote liefde van God voor de mens tot uiting. Deze doopzondag zal daarvan een voorbode zijn. In oecumenisch opzicht: 17 maart is ook de naamdag van de heilige Gertrudis, het lied van de zondag is 'Liefde eenmaal uitgesproken...' (Gezang 791). We wensen Thomas en Anne, Dirk-Jan en Lilian samen met de gemeente en natuurlijk met dopelingen Emma en Sverre, een gezegende doopdienst toe.
Liturgie
Kerkdienstgemist opname

terug

Laatste nieuws

Blog

19 mei 19 mei

lees meer »
 
28 mei Inspiratiemiddag Kerk en Cultuur 28 mei Inspiratiemiddag Kerk en Cultuur
lees meer »
 
-------------- --------------

Opstandi(n)g
Pasen is geweest. Het is ons weer overkomen: het bericht dat donker en dood niet het laatste woord hebben binnen het geloof in God de Vader en de Heer Jezus. Licht is in ons midden om nooit meer te verdwijnen, tot in eeuwigheid niet.
En nu zijn we onderweg naar Pinksteren. Om weer te weten dat de Geest van God bij ons is, dat wij in dit leven nooit alleen zijn. Zij (de Geest is taalkundig vrouwelijk) is er om ons aan te sporen vanuit het licht te leven en ervan uit te delen.
Dat we opstandig zijn tegen onrecht, ongerust over het gemis aan vrede op zo veel plaatsen. Dat we vriendelijk zijn en de vrede die er is delen. Dat wij tolerant en respectvol te zijn, juist voor wie en wat anders dan wijzelf lijkt. Vol van God’s liefde mogen wij zijn voor heel de bewoonde wereld.





 

lees meer »